Iets hogere stikstofadviezen volgens huidige staalnamecampagne

De stikstofadviezen voor wintergranen liggen dit jaar iets hoger dan vorig jaar.
De stikstofadviezen voor wintergranen liggen dit jaar iets hoger dan vorig jaar. - Foto: TD

Na de nitraatresiducampagne kwam nog een droge periode gevolgd door nattere periodes. Dit zeker in januari en begin februari. De neerslag heeft zijn invloed gehad op de stikstofreserves die afgelopen najaar werden gemeten en heeft ervoor gezorgd dat de nitraatstikstof in het bodemprofiel naar de diepere lagen is gegaan.

Twee arme lagen

Momenteel meldt Jan Bries van de Bodemkundige Dienst ons dat de eerste (0-30 cm) en tweede bodemlaag (30-60 cm) doorgaans armer zijn en er een rijkere derde laag (60-90 cm) is. Dat maakt dat de tarwe nu best wat stikstof kan gebruiken. Ook bij wintergerstpercelen worden, onder andere door de reeds gerealiseerde N-opname, meestal vrij arme bodemprofielen gerapporteerd.

Fractionering

Gekeken naar de fractionering van de bemesting, raadt Jan Bries aan om een hoge eerste stikstofgift te doen gevolgd door een lagere tweede fractie. Want vanaf dit tijdstip kunnen de reserves in de ondergrond aangesproken worden. De tarwe fungeert dan als een vanggewas van deze nitraatstikstof. De derde fractie dient dan in functie van de te verwachten mineralisatie bepaald te worden. Denk hier bijvoorbeeld aan de nawerking van stalmest.

Dualiteit

Landbouwers worden dus geconfronteerd met hoge adviezen en lagere bemestingsnormen. Jan Bries geeft aan om hierop in te spelen door op het juiste tijdstip, de juiste mestsoort te geven. Kijk zeker naar de weersomstandigheden om stikstofverliezen te beperken. “We zitten in een penibele situatie, maar precisielandbouwtechnieken kunnen helpen”, klonk zijn advies nog.

Vergeet de mineralisatie niet

Jan Bries verwijst tevens naar een artikel dat we op 21 januari 2021 hebben gepubliceerd in Landbouwleven. Zie volgende link: https://www.landbouwleven.be/9991/article/2021-01-20/10-tonha-tarwe-zonder-stikstofbemesting?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dmineralisatie

Dit artikel handelde over het telen van 10 ton tarwe per ha zonder bemesting, dankzij mineralisatie. De waarnemingen en conclusies die hier getrokken werden, gaan vandaag nog steeds op. Echter zijn bodemstalen van percelen die geen bemestingsbehoefte hebben, dit jaar nog niet gepasseerd in het labo van de Bodemkundige Dienst. Maar er moet bemerkt worden dat de staalnamecampagne nog niet op topsnelheid draait. Door de vorst en sneeuwperiode van februari is hier vertraging opgetreden. Eens te meer geldt: meten is weten.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent