Natuurpunt zoekt brede steun voor ‘straffe’ natuurherstelwet

Natuurpunt lanceert samen met haar Europese natuurpartners Birdlife, EEB en WWF de grootschalige #RestoreNature-campagne.
Natuurpunt lanceert samen met haar Europese natuurpartners Birdlife, EEB en WWF de grootschalige #RestoreNature-campagne. - Foto: Natuurpunt.

Deze nieuwe Europese wet kan voor een echte ommekeer zorgen voor mens én natuur”, zegt Steven Verdonck, beleidsmedewerker bij Natuurpunt. “Daarom is het belangrijk dat we nu onze stem laten horen. Het gaat tenslotte over het voortbestaan van onze kostbare waterrijke natuur, veengebieden, graslanden, bossen, overstromingsgebieden en rivieren, maar ook over ons klimaat, onze gezondheid en uiteindelijk over het voortbestaan van de mens.”

De nieuwe Europese natuurherstelwet werd reeds aangekondigd in de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030. En die strategie past binnen de sterke groene ambities die deze Europese Commissie in haar Green Deal vooropstelt. Tot 5 april kan iedereen meedoen aan de Europese bevraging.

Natuurherstel in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen wachten verschillende regio’s op natuurherstel, dat ons beter zal wapenen tegen de grillen van klimaatverandering. Neem nu het veenherstel in de vallei van de Zwarte Beek in Lummen. Als we daar niet ingrijpen dan zal al het kostbare veen verdrogen en het opgeslagen koolstof vrijlaten. Terwijl we net proberen om minder koolstof uit te stoten. Hier zetten we hard in op vernatting zodat het veen zich kan herstellen. Daardoor wordt de Vallei van de Zwarte Beek niet alleen een gigantische opslagplaats voor CO2, maar creëren we ook weer een ideale habitat voor typische planten- en diersoorten zoals veenmossen en kraanvogels.

Teken de petitie op: www.natuurpunt.be/restorenature

#RestoreNature is een campagne van BirdLife Europe, het European Environmental Bureau en WWF European Policy Office. Natuurpunt is de partner van BirdLife Europe in Vlaanderen. De campagne loopt van 3 maart tot 5 april 2021.

LV-Natuurpunt

Meest recent

Meest recent