In 2020 versterkten we samen de open ruimte (jaarverslag VLM)

VLM draagt een veerkrachtige openbare ruimte hoog in het vaandel.
VLM draagt een veerkrachtige openbare ruimte hoog in het vaandel. - Foto: TD

In combinatie met de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen stond het versterken van de open ruimte dan ook hoog op de agenda. En laat dat net onze missie zijn. Voor de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een veerkrachtige open ruimte vol leven immers het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. Een klimaatrobuust landschap en een gezonde omgeving zijn de doelen waar we elke dag aan werken.

Gedwongen door de omstandigheden werkten we allemaal, ook bij de Vlaamse Landmaatschappij, in 2020 anders dan voorheen. Het grootste deel van het jaar werkten de meeste van onze collega’s immers thuis. Dat daagde ons uit, zowel persoonlijk als op team- en organisatieniveau. Wendbaarheid was in 2020 dan ook essentieel.

Om het terreinwerk maximaal en op een veilige manier te laten doorgaan, namen we de nodige beschermingsmaatregelen. We haalden alles uit de kast om onze dienstverlening te verzekeren en het werk zo goed mogelijk verder te zetten. Daardoor behaalden we ook in 2020 mooie resultaten waar we als organisatie fier op mogen zijn. Met veel plezier tonen we een aantal van die resultaten in ons jaarverslag.

Toon Denys, gedelegeerd bestuurder

Meest recent

Meest recent