Zuhal Demir wil samen met landbouwers bedreigde broedvogelsoorten beter beschermen

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil de nesten en jongen van een aantal broedvogelsoorten op landbouwpercelen beter beschermen.
Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil de nesten en jongen van een aantal broedvogelsoorten op landbouwpercelen beter beschermen. - Foto: ANB

Allemaal bedreigde, zeldzame vogelsoorten die kunnen broeden op landbouwgronden die niet in natuurbeheer zijn. Elke eigenaar, pachter of gebruiker van een landbouwperceel die bereid is om extra inspanningen te leveren door na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kan een compensatie krijgen voor de gemiste inkomsten.

Warme oproep om de handen in elkaar te slaan

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Het is bekend dat een aantal vogelsoorten die op landbouwgronden broeden het moeilijk hebben. Als we hun nesten of pas uitgebroede jongen niet beschermen, dan lopen ze een groot risico om weggemaaid te worden tijdens maai- of oogstwerkzaamheden.”

“Deze vogelsoorten vervullen een belangrijke rol in het ecologisch evenwicht in het buitengebied, en dat is uiteindelijk ook belangrijk voor onze landbouwsector en de landbouwers zelf. Daarom doe ik aan alle landbouwers een warme oproep om de handen in elkaar te slaan. Als ze zo’n broedgeval op hun percelen waarnemen en het maaien even uit te stellen, helpen ze onze natuur en biodiversiteit enorm vooruit.”

Info over voorwaarden en aanvragen

Vaak houden vrijwilligers van natuurverenigingen deze broedgevallen in het oog en contacteren ze de landbouwers. Nam jij zelf zo’n broedgeval op een landbouwperceel waar? Dan kan je altijd naar de landbouwer stappen en hem helpen overtuigen om deze zeldzame vogelsoort via deze compensatiesteun te beschermen.

Alle info over de voorwaarden en het aanvragen van de compensatiesteun vind je terug via www.natuurenbos.be/compensatiesteun-bescherming-nesten-en-jongen-broedvogels.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent