Belbeef brengt duurzaamheid van Belgisch rundvlees in kaart

Rundveehouders doen heel wat inspanningen om hun runderen duurzaam te kweken.
Rundveehouders doen heel wat inspanningen om hun runderen duurzaam te kweken. - Foto: LBL

De monitor gaat op basis van 45 initiatieven na welke inspanningen de rundveehouders leveren op het vlak van duurzaamheid. Zo blijken 7 op de 10 actief CO2 op te slaan in de bodem, bijvoorbeeld door door gebruik te maken van stalmest, gecertifieerde compost, of door aan teeltafwisseling te doen tussen gras- en akkerland.

En ruim de helft maakt gebruik van alternatieve waterbronnen, zoals regenwater of reinigingswater, om minder grondwater te moeten gebruiken. Een op de 5 rundveehouders investeert in duurzame energie, zoals zonnepanelen. Resultaten gelden als een nulmeting De monitor brengt ook in kaart of de boeren inspanningen doen om graslanden in stand te houden, om zwaluwen, vleermuizen en uilen een plek te bieden, om de dieren te voederen met restproducten uit de voedingsindustrie, en om hun producten rechtstreeks te verkopen aan consumenten (de zogenaamde korte keten). Het is de eerste keer dat de duurzaamheid van de ruim 3.600 bij Belbeef aangesloten rundveehouders in kaart wordt gebracht. De resultaten gelden dan ook als een nulmeting, zegt Tom De Winter van Belbeef. "Deze eerste resultaten worden gehanteerd als referentie, waarna we de monitor in cycli van 3 jaar op de deelnemende Belbeef-rundveebedrijven opnieuw uitvoeren om de vorderingen in kaart te brengen. Verduurzaming is een continu proces, en de sector zal blijvende inspanningen leveren die bijdragen tot de verduurzaming van onze voedselketen." Belga

Meest recent

Meest recent