Hilde Crevits: Administratie Landbouw moet advies op maat geven, geen standaardadvies

De administratie kan een afwijkend advies hebben, maar dan moet dat volgens de CD&V-minister gemotiveerd en op maat zijn , stelt minister Hilde Crevits.
De administratie kan een afwijkend advies hebben, maar dan moet dat volgens de CD&V-minister "gemotiveerd" en "op maat" zijn , stelt minister Hilde Crevits. - Foto: Belga

Het stikstofdossier bezorgt de Vlaamse regering al maanden kopzorgen. Het veelbesproken stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen eind februari over een pluimveestal in Kortessem zette de bestaande Vlaamse stikstofregeling op losse schroeven. Om een grote vergunningsstop zoals in Nederland te vermijden, werkte de Vlaamse regering begin mei een tijdelijke regeling uit. Via een ministeriële instructie legde minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) strengere normen op, zowel voor de industrie als voor de landbouw.

Een hele vergunningsstop vermijden

Volgens minister Demir vertrekt haar instructie vanuit het "voorzorgsprincipe" en zijn de regels net daarom "vrij streng". "Maar dat is net omdat we een algehele vergunningsstop willen vermijden", klinkt het. Vooral van de landbouw wordt een grotere inspanning gevraagd om de ammoniakuitstoot te beperken.

Vroeger kon een landbouwbedrijf een vergunning krijgen als de impact van de stikstofneerslag op de natuur in de buurt beperkt bleef tot maximaal 5 procent. Dat is sinds die ministeriële instructie aangescherpt tot 0 procent. Elke aanvraag moet via een 'passende beoordeling' (grondig onderzoek) aantonen dat er geen negatief effect is op de omliggende natuur en desnoods moeten maatregelen worden genomen om de ammoniakuitstoot te verminderen.

Die verstrenging zorgde niet alleen voor kritiek bij de landbouworganisaties, maar ook het Departement Landbouw leek zich niet bij de nieuwe richtlijnen neer te leggen. In verschillende adviezen weigerde de landbouwadministratie mee te gaan met de ministeriële instructie. Een houding die de wenkbrauwen deed fronsen.

‘Protest van administratie tegen het beleid van de regering’

"Dat een administratie zo'n instructie niet volgt, tart elke verbeelding. Een administratie moet het beleid van de regering uitvoeren en niet tegenwerken", zegt N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele. "Dit is protest van de administratie tegen het beleid van de regering", zegt ook Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. Ministers Demir (Omgeving) en Crevits (CD&V) kregen woensdag in de commissie een hele reeks vragen en interpellaties van Tinne Rombouts (CD&V), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Schauvliege en Vandaele over de kwestie.

Volgens de beide ministers is er de voorbije dagen en weken druk overleg gepleegd over de toepassing van de tijdelijke richtlijnen. Dat het Departement Landbouw die richtlijnen met een soort standaardformulering afwijst, kan volgens minister Crevits alvast niet de bedoeling zijn. "Ik heb overleg gehad met het Departement. Het is belangrijk dat ze een individuele beoordeling toepassen en een zorgvuldig advies op maat afleveren. Loutere standaardzinnen gebruiken is uit den boze", aldus Crevits.

Afwijkend advies moet wel gemotiveerd en op maat zijn

De administratie kan een afwijkend advies hebben, maar dan moet dat volgens de CD&V-minister "gemotiveerd" en "op maat" zijn. Beide ministers erkennen dat er snel een definitief stikstofkader moet komen. "We willen daar dit jaar nog mee landen", aldus Demir. Dat kader moet robuust en rechtszeker zijn.

Het is volgens Demir ook belangrijk dat de landbouwsector, die zich nu geviseerd voelt, betrokken wordt bij het zoeken naar een stabiele oplossing. "Maar we moeten door deze zure appel heen. Het is niet van willen, maar van moeten", zegt de N-VA-minister.

Voor landbouwminister Crevits is het belangrijk om de boeren in het dossier "te beschouwen als medestanders". "Maar iedereen moet een inspanning leveren, ook onze boeren", zegt Crevits. Ook voor haar moet er zo snel als mogelijk een definitief kader komen, maar dat kan enkel met een duidelijk "flankerend beleid" om de landbouwbedrijven te begeleiden en ondersteunen.

Belga

Meest recent

Meest recent