Startpagina Actueel

Fugea verheugd over lancering van strategisch bioplan voor Wallonië

Na het persbericht van Willy Borsus waarin de goedkeuring van het nieuwe Plan Bio 2030 werd aangekondigd, is Fugea verheugd over dit nieuws en steunt zij de lancering van dit nieuwe strategische bio-plan voor de ontwikkeling van de Waalse bio-sectoren.

Leestijd : 2 min

Het Plan Bio 2030 is het resultaat van een participatief proces van gezamenlijke ontwikkeling, geleid door de SPW in samenwerking met alle vertegenwoordigers van de biologische sector in Wallonië, waaronder de Fugea. Voor de Fugea was het bijzonder belangrijk om in dit nieuwe plan een uitgesproken steun te zien voor de structurering van de Waalse biologische korte ketens. Het is dringend noodzakelijk de ontbrekende schakels tot stand te brengen om de biologische produktie een toegevoegde waarde te geven: molens, uitsnijderijen, opslagfaciliteiten, slachthuizen voor meerdere soorten, conservenfabrieken...

Overheid is belangrijke hefboom om de vraag naar biologische producten te doen toenemen

Een andere belangrijke uitdaging is het stimuleren van de vraag in bepaalde sectoren waar de productie sneller is gegroeid dan het verbruik. Dit is het geval in de rundvleessector, waar de meeste biologische landbouwers hun dieren moeten verkopen aan conventionele producenten. De overheidssector is een belangrijke hefboom om de vraag naar biologische producten te doen toenemen.

De structurering van de sectoren, gekoppeld aan een stimulering van het aanbod, zijn van essentieel belang om de producenten reële afzetmogelijkheden te garanderen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de overgang naar de biologische landbouw en derhalve van essentieel belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Waalse Plan.

De Fugea hoopt dat dit nieuwe plan het mogelijk zal maken promotie-, onderzoeks- en ondersteunende diensten te ontwikkelen die beantwoorden aan de specifieke behoeften van de biologische landbouw.

LV-Fugea

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken