Mechanische onkruidbestrijding biedt kansen voor boer en loonwerker

Loonwerkers kunnen inzake mechanische onkruidbestrijding heel wat voor  landbouwers betekenen.
Loonwerkers kunnen inzake mechanische onkruidbestrijding heel wat voor landbouwers betekenen. - Foto: JV

Voor een precieze uitvoering zijn namelijk gespecialiseerde en vrij dure machines nodig en vaak is ook de beschikbare tijd op het bedrijf beperkt. Loonwerkers kunnen deze behoefte invullen en aan de wensen van de landbouwers voldoen.

Precisie schoffelmachines

Een mechanische onkruidbestrijding vereist een andere aanpak dan een spuittoepassing met herbiciden. De weers- en bodemomstandigheden, het stadium van het gewas en het onkruid en de correcte afstelling van de machine zijn immers belangrijke parameters voor een geslaagde toepassing.

De oude getrouwe schoffelmachine heeft de afgelopen jaren een stevige doorontwikkeling gekend en tegenwoordig is een schoffelmachine een gesofisticeerde machine die, met behulp van camerabesturing en gps, tot op enkele cm nauwkeurig werkt.

De juiste keuze en afstelling van schoffelmessen, vingerwieders, torsiewieders enzovoort verhoogt de nauwkeurigheid en de precisie van toepassing. Een degelijke kennis van de machine en gebruik is dus aangewezen voor een succesvolle uitvoering.

Rol loonwerk

Het aanschaffen van een gesofisticeerde schoffelmachine is echter voor veel landbouwers een onzekere en te dure investering. Het aantal ha dat per bedrijf geschoffeld moet worden is vaak onvoldoende om de machine rendabel te maken. In de praktijk zien we dan ook dat landbouwers vooral richting loonwerk kijken om de schoffelbehandelingen uit te voeren.

Vandaar dat Inagro, Hogeschool Gent, KBIVB en Hooibeekhoeve in het demonstratieproject ‘Onkruidbestrijding 2.0’ ook loonwerkers willen betrekken in het verhaal van mechanische onkruidbestrijding. De loonwerkers die zich op mechanische onkruidbestrijding toeleggen, kunnen het verschil maken in een toekomstgerichte onkruidbeheersing. Loonwerker Johan Staelens is één van de pioniers in Vlaanderen en deelde de voorbije winter zijn ervaringen tijdens de webinar ‘mechanische onkruidbestrijding’. De webinar is te herbekijken op https://youtu.be/FuoSRbmZTEo

Beschikbaarheid machines

Om landbouwers en loonwerkers dichter bij elkaar te brengen, maakten de projectpartners een overzicht van de loonwerkers die op vandaag al goed uitgeruste schoffelmachines ter beschikking hebben. Op die manier hopen we dat beide partijen elkaar makkelijker vinden.

Overzichtslijst

Zoals u in de overzichtslijst kan zien zijn er al een aantal machines beschikbaar die inzetbaar zijn in verschillende teelten. Anderzijds kan het zinvol zijn om als landbouwer je teeltsysteem (rijafstand, werkbreedte…) proactief af te stemmen op de schoffelmachine van de loonwerker waarmee je wil samenwerken. Maak hierover het best bij het begin van het seizoen al goede afspraken.

Hebt u als loonwerker zelf dergelijke machines ter beschikking en staat uw naam niet in de lijst? Contacteer ons dan op jan.vanwijnsberghe@inagro.be, zodat we uw info ook kunnen opnemen in de verdere communicatie.

De projectpartners zijn daarnaast graag beschikbaar om geïnteresseerde loonwerkers in hun verkenningsronde met advies te ondersteunen.

Jan Vanwijnsberghe

Meest recent

Meest recent