Onduidelijkheid over landbouwareaal in eigendom en in pacht in Vlaanderen

De ‘vervennootschappelijking’ in de Vlaamse landbouw neemt verder toe.
De ‘vervennootschappelijking’ in de Vlaamse landbouw neemt verder toe. - Foto: LBL

Ook in Vlaanderen is de ‘vervennootschappelijking’ aan een stevige opmars bezig. Begrijpelijk dat grotere en kapitaalintensieve bedrijven voor deze juridische vorm kiezen. Bart Van Hulle, Vlaams parlementslid voor Open VLD, vroeg hierover in een schriftelijke vraag meer info bij Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Het departement Landbouw & Visserij beschikt over concrete cijfers met betrekking tot de aangegeven arealen van rechtspersonen uit de landbouw, landbouwvennootschappen, CSA’s en andere landbouwbedrijven zonder het statuut van rechtspersonen. Een overzicht.

CSA: 329 ha aangegeven areaal, 7 ha per bedrijf

Rechtspersonen uit de landbouw 81.231 ha aangegeven areaal (gemiddeld 17,13 ha), landbouwvennootschappen 75.869 ha aangegeven areaal (50,28 ha per bedrijf), CSA’s 329 ha aangegeven areaal (7 ha per bedrijf) en andere landbouwbedrijven zonder het statuut van rechtspersonen 516.724 ha aangegeven areaal (17,25 ha per bedrijf).

“Mijn administratie heeft geen cijfergegevens van het aandeel van het totale en het gemiddelde landbouwareaal in eigendom en in pacht van landbouwbedrijven met een juridisch statuut rechtspersonen en zonder het juridisch statuut van rechtspersonen”, aldus Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent