Advies van Europese Commissie in zaak-Huts moet eerst worden vertaald

Het hof van beroep in Gent heeft nog geen oordeel geveld omtrent de verkoop van 72 percelen landbouwgrond.
Het hof van beroep in Gent heeft nog geen oordeel geveld omtrent de verkoop van 72 percelen landbouwgrond. - Foto: LBL

Huts had de 72 percelen, goed voor 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, kunnen kopen via zijn Luxemburgse vennootschap voor 17,5 miljoen euro. Een Belgische boer verzette zich echter tegen de verkoop. "De gronden zijn geregistreerd als 72 percelen en moesten daarom in verschillende loten verkocht worden", pleitte advocaat Nic Reynaert bij de behandeling van de zaak in oktober vorig jaar. "Vergelijk het met een kunstcollectie. Iemand die tien Picasso's heeft, gaat die toch ook niet in één lot verkopen? Uit geen enkel stuk van het OCMW blijkt dat de verkoop van de 72 percelen in een stuk meer opgebracht zou hebben dan ze afzonderlijk te verkopen."

Pas na de vakantie gaat de zaak verder

Reynaert vindt de verkoop discriminerend en enkel bedoeld voor mensen die veel geld hebben. Bovendien vindt hij dat de gronden onder de prijs werden verkocht. "Het stuk grond was 20 miljoen euro waard volgens het taxatieverslag, en in 2016 was dat al 22,5 miljoen. Dat is een reële staatssteun van 5 miljoen euro bij een verkoop voor 17,5 miljoen euro." De advocaat vraagt daarom de nietigverklaring van de verkoop, iets wat in eerste aanleg werd afgewezen.

Het hof van beroep in Gent oordeelde in november nog niet over de zaak. Ze stelde wel vragen bij het feit dat de 72 stukken grond in een stuk werden verkocht en vroeg daarom bij tussenarrest aan de Europese Commissie om de zaak rond de staatssteun te onderzoeken en hieromtrent advies te verlenen.

Dat advies is nu binnen, maar is opgesteld in het Engels, waardoor het eerst moet worden vertaald. De zaak gaat verder op 7 september. Buiten aan het hof van beroep van Gent voerden enkele sympathisanten van Boerenforum actie. "We willen dat speculaties rond landbouwgronden die mogelijk industriegronden kunnen worden, stopt", zegt Wim Moyaert van Boerenforum. "Als grond bestemd is voor landbouw, moet dat zo blijven."

Belga

Meest recent

Meest recent