ILVO werkt aan wetenschappelijk advies over risico’s van wolven voor professionele veehouders

Op korte termijn worden de subsidiemogelijkheden voor professionele landbouwers om hun rundvee te beschermen via niet-productieve investeringen uitgebreid. Het VLIF komt sinds 1 juli tot 100% van de investeringskosten tussen.
Op korte termijn worden de subsidiemogelijkheden voor professionele landbouwers om hun rundvee te beschermen via niet-productieve investeringen uitgebreid. Het VLIF komt sinds 1 juli tot 100% van de investeringskosten tussen. - Foto: LBL

In de commissie Landbouw vroeg Lode Ceyssens, Vlaams parlementslid voor CD&V die binnenkort professioneel verhuist van de politiek naar Boerenbond, naar stappen die worden gezet na de wolvenaanval in Oudsbergen op een koe. “Om op het mogelijk gedrag van de wolf in verstedelijkt gebied te kunnen anticiperen heeft het departement Landbouw & Visserij op verschillende overlegmomenten er zowel bij het ANB als bij INBO op aangetrokken om vooral te focussen op onderzoek dat gebeurde in regio’s met een vergelijkbare situatie als deze in Vlaanderen”, antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits.

Wolfbestendig maken via niet-productieve investeringen

Op korte termijn worden de subsidiemogelijkheden voor professionele landbouwers om hun rundvee te beschermen via niet-productieve investeringen uitgebreid. Het VLIF komt sinds 1 juli tot 100 % van de investeringskosten tussen. “Daarnaast lanceerde ik dit voorjaar een oproep tot demonstratieprojecten met als doel landbouwers te sensibiliseren over de mogelijkheden van niet-productieve investeringen. Er werden in totaal 8 projecten geselecteerd, die op 1 juli zijn gestart.”

Het project ‘De wolf: wee op je hoede’ werd hierbij geselecteerd. De vzw Vlaamse Schapenhouderij wil met dit project vanuit de sector zelf veehouders sensibiliseren om maatregelen te nemen om veebedrijven wolfbestendig te maken. Daarnaast is het de bedoeling om praktijkervaringen zoals mogelijke toepassingen om bedrijven en weides wolfbestendig te maken te verzamelen en te delen met andere veehouders. Ook worden praktische problemen bij veehouders in het risicogebied verzameld om daarvoor concrete antwoorden te zoeken.

Wetenschappelijk advies over risico’s van wolven op professionele veehouders

Tenslotte heeft Vlaams landbouwminister Hilde Crevits zelf aan het ILVO, het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, gevraagd om een wetenschappelijk advies op te maken, specifiek over de risico’s die de toekomstige wolvenpopulatie voor professionele veehouders in Vlaanderen met zich mee kan brengen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent