Minister Crevits investeert 120 miljoen euro in nieuwe onderzoeksinfrastructuur, onder meer voor landbouw

Transfarm is de nieuwe testboerderij van KU Leuven, mee ondersteund door de Vlaamse overheid.
Transfarm is de nieuwe testboerderij van KU Leuven, mee ondersteund door de Vlaamse overheid. - Foto: KU Leuven

De investering moet Vlaanderen versterken als innovatieve regio en past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht, met focus op duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.

Testvelden en proefstallen

Een van de projecten die wordt ondersteund is de testboerderij in Vlaams-Brabant van de KU Leuven. In Lovenjoel komt Transfarm. Er zullen 100 hectare aan testvelden ter beschikking zijn en infrastructuur voor verschillende soorten onderzoek naar nieuwe waardeketens.

De boerderij zal ook proefstallen voor varkens, pluimvee, herkauwers en eenhoevigen bevatten. De focus zal er liggen op de circulaire bio-economie met de bedoeling om landbouwers, industrie en onderzoekers te verenigen, zodat meer duurzame teeltsystemen of verdienmodellen kunnen onderzocht worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het onderzoeken van de duurzaamheid en rendabiliteit van bepaalde gewassen of dieren.

Lees er hier meer over.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent