EU bevestigt positieve vooruitzichten van landbouw

De Europese commissie verwacht dat de productie van suikerbieten in 2021-22 ongeveer 110 miljoen ton zal bedragen, een stijging ten opzichte van de 99 miljoen ton van het vorige teeltseizoen.
De Europese commissie verwacht dat de productie van suikerbieten in 2021-22 ongeveer 110 miljoen ton zal bedragen, een stijging ten opzichte van de 99 miljoen ton van het vorige teeltseizoen. - Foto: TD

De prijzen voor de belangrijkste akkerbouwgewassen zijn in het voorjaar aan opmerkelijke schommelingen onderhevig geweest als gevolg van een grote vraag uit China en de Verenigde Staten. Die vraag hangt samen met de onzekerheden rond de mondiale productieniveaus.

Graan en suikerbieten

In het seizoen 2021-2022 zal de graanproductie in Europa naar verwachting 288,7 miljoen ton bedragen, een stijging met 3% ten opzichte van verleden jaar, dankzij een toename van zachte en durumtarwe en van maïs.

Ook de productie van oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen in Europa zou kunnen stijgen tot respectievelijk 30,1 miljoen ton (een stijging met 9,5% ten opzichte van vorig jaar) en 4,6 miljoen ton (een stijging met 6,7%).

Verwacht wordt dat het gebruik van granen en oliemeel voor diervoeder in Europa zal toenemen, evenals het verbruik van plantaardige oliën voor voeding- en industriële doeleinden.

Wat suikerbieten betreft, wordt verwacht dat de EU-productie in 2021-22 ongeveer 110 miljoen ton zal bedragen, een stijging ten opzichte van de 99 miljoen ton van het vorige verkoopseizoen.

Na een koud voorjaar zou de melkinzameling in Europa zich moeten herstellen en in 2021 moeten resulteren in een jaarlijkse groei van 0,8% tot meer dan 146 miljoen ton. Het herstel wordt verwacht in de komende maanden, dankzij de regenval in mei die de kwaliteit en beschikbaarheid van gras zou moeten ondersteunen.

Kaas- en boterproductie

Verwacht wordt dat de kaas- en boterproductie in Europa in 2021 licht zal groeien, respectievelijk met 0,8% (meer dan 86.000 ton) en 1% (ongeveer 23.000 ton). De heropening van de horeca in Europa zou de consumptie van kaas en boter moeten ondersteunen.

In combinatie met het feit dat nog altijd een aanzienlijk aantal mensen thuis werkt en dus thuis kookt, wat de detailhandelsverkoop zou moeten blijven ondersteunen, zou de EU-consumptie van kaas en boter in 2021 met 1% kunnen groeien.

Verwacht wordt dat de EU-productie van verse zuivelproducten stabiel zal blijven. Dit is met name te danken aan de stabiele productie van consumptiemelk, waarvan de EU-uitvoer, samen met die van room, blijft groeien dankzij de goede Chinese vraag.

Vleesproductie

De rundvleesproductie in Europa zal in 2021 naar verwachting met 1,3% of 92.000 ton dalen als gevolg van de lagere vraag van de horeca. De uitvoer naar hoogwaardige markten zoals Canada en Japan zou echter moeten blijven toenemen dankzij recente handelsovereenkomsten.

Wat varkensvlees betreft, zou Europa in 2021 blijven groeien, met een stijging van 1,7% of 394.000 ton ten opzichte van 2020. Hoewel de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk is gedaald, zou de totale uitvoer van varkensvlees uit Europa in 2021 met 5% moeten toenemen. De hogere prijzen zouden volgens de Europese commissie de stijging van de voederprijzen moeten compenseren. Wat pluimvee betreft, zal de EU-productie in 2021 naar verwachting met 0,9% of 121.000 ton dalen als gevolg van de vogelgriep die grote EU-producenten treft en als gevolg van de hoge voederprijzen. Verwacht wordt dat de consumptie zal toenemen door de opening van de horeca.

De EU-productie van schapen- en geitenvlees zou in 2021 stabiel blijven, met een stijging van 0,1% of 688 ton, ondanks de relatief hoge prijzen. Wat de vraag betreft, heeft de heropening van de horeca ook een positief effect.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent