Startpagina Actueel

Everzwijnenplaag bestrijden met drones

Het inzetten van drones bij de groeiende plaag van everzwijnen, die voor veel vernielingen zorgen, wordt verder onderzocht in samenspraak met de jachtsector. Door drones te gebruiken worden nu al veel maaislachtoffers voorkomen.

Leestijd : 2 min

Tussen 15 maart en 15 juli werden, op vraag van het Jachtfonds, 14 vluchten uitgevoerd door 2 verschillende dronefirma’s. Tijdens 12 daarvan werden dieren gespot en verjaagd uit de te maaien percelen.

Reeën, hazen en fazanten

“De meest voorkomende opgespoorde en verjaagde dieren waren reeën, hazen en fazanten”, ant-woordt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) op een parlementaire vraag van Stijn De Roo, Vlaams parlementslid voor CD&V, in de commissie Leefmilieu.

In 2 van de 12 vluchten waar dieren werden gespot, werd alsnog een maaislachtoffer vastgesteld, doordat het dier terugkeerde naar het grasveld. In een perceel dat te groot was om volledig over te vliegen met de drone, werd ervoor gekozen om over de helft van het perceel te vliegen.

“In de bevlogen helft werden de gespotte dieren verjaagd en werden geen maaislachtoffers vastgesteld”, gaat Vlaams minister Zuhal Demir verder. “Het aantal uitgevoerde vluchten is echter te laag om uitspraken te doen over de effectiviteit van de maatregelen.”

Een tweede project heeft nu plaats tijdens de maïsoogst en is gericht op het opsporen van everzwijnen. “De inzet van de drone is erop gericht om te weten of de everzwijnen in de maïs zitten. Als dat het geval is, zullen er jagers aanwezig zijn bij de oogst van de maïs”, aldus Stijn De Roo.

“In Limburg zijn everzwijnen echt een plaag. Wanneer jagers zeggen dat het hun taak is om daar het nodige aan te doen, dan vind ik wel dat ze op everzwijnenjacht moeten gaan en misschien even niet op patrijzenjacht”, stelt minister Demir.

Wetenschappelijke evaluatie

Een en ander wordt de komende maanden ook geëvalueerd. “We moeten goed kijken waar we die drones, als de evaluatie eenmaal gebeurd is, gaan inzetten. Want drones gebruiken alleen maar om eens een drone in te zetten, is niet de bedoeling. Het inzetten van drones bij het bestrijden van de groeiende plaag van everzwijnen is een belangrijk aandachtspunt en een verder te ontwikkelen piste.”

Hierover volgt verder overleg met de provincies en de gemeenten. Sinds 2018 worden de inkomsten die de Vlaamse overheid int van de Vlaamse jachtverloven in een Jachtfonds gestopt. Het gaat om een pot van 2 miljoen euro, waarvan jaarlijks een kleine 500.000 euro naar het ANB gaat, en 300.000 euro naar de Hubertus Vereniging Vlaanderen, voor de dagelijkse werking.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken