Startpagina Actueel

Boerenbond noemt waarschuwingssysteem bij pesticidengebruik "onhaalbaar en zinloos"

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker haalt uit naar het waarschuwingssysteem voor omwonenden bij pesticidengebruik dat Vlaams minister Joke Schauvliege heeft opgenomen in haar voorstellen tot opmaak van een nationaal actieplan ter reductie van het pesticidengebruik. Volgens De Becker is dit waarschuwingssysteem "onhaalbaar in de praktijk en bovendien ook compleet zinloos".

Leestijd : 1 min

"Door de ruimtelijke realiteit in Vlaanderen grenzen heel wat woningen aan landbouwpercelen. In de praktijk blijkt dat bewoners het op prijs zouden stellen op voorhand te weten wanneer de betrokken bespuitingen zouden plaatsvinden. Op die manier kunnen ze hun buitenactiviteiten daarop afstemmen", aldus het Vlaamse ontwerpactieplan. Men wil daarom gaan uittesten welk waarschuwingssysteem het meest ge schikt lijkt om hieraan tegemoet te komen "tevens rekening houdend met de toepasbaarheid door de betrokken land- en tuinbouwers".

De Becker vraagt zich in het editoriaal van haar ledenblad af hoe landbouwers al hun buren moeten gaan waarschuwen. "Door een papiertje in de bus te steken of een mailtje te sturen? En wie zijn dan die buren: de eigenaars, de bewoners...? Hoe vindt men de contactgegevens? Of moet er misschien een aanplakking gebeuren op het terrein?".

Deze plicht staat volgens De Becker bovendien haaks op een goede landbouwpraktijk "dat de toediening moet gebeuren op het ideale moment met het minste impact op de omgeving en herbespuiting vermijdt". "Een waarschuwingsplicht zou zelfs het omgekeerde effect kunnen hebben, met name dat men ondanks de minder goede weersomstandigheden toch maar gaat spuiten omdat de buren nu eenmaal verwittigd zijn".

Lees ook in Actueel

Ziekte- en insectendruk opgevolgd in granen

Granen Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) meldt deze week dat bladluizen maar beperkt aanwezig zijn. Larven van het graanhaantje worden waargenomen, maar niet in die mate dat een behandeling nodig is.
Meer artikelen bekijken