Startpagina Akkerbouw

Gele roest en bladseptoria opvolgen in wintertarwe

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) deed ook vorige week weer waarnemingen in graanpercelen. In de wintertarwe ging het om 25 proef- en praktijkvelden op onbehandeld gewas. Het advies van het LCG luidt om vooral gele roest en bladseptoria op te volgen.

Leestijd : 1 min

Tijdens de waarnemingen vorige week bevond ongeveer de helft van de wintertarwe zich op dat moment in stadium 30 (begin oprichten). 1/4de van de wintertarwe heeft dit stadium nog niet bereikt en 1/4de van de tarwe heeft stadium 31, 1ste knoop al bereikt.

Gele roest werd al op verschillende percelen teruggevonden. Bij gevoelige rassen kan in functie van de graad van aantasting een vroege behandeling noodzakelijk zijn. Percelen met gevoelige rassen worden dus best gecontroleerd. De komende weken moet dit zeker goed worden opgevolgd.

Bladseptoria is op verschillende waarnemingspercelen aanwezig maar nog niet in die mate dat er behandeld moet worden gezien het groeistadium van de wintertarwe. Dit moet de komende weken wel verder worden opgevolgd.

Oogvlekkenziekte werd nergens waargenomen. Na stadium tweede knoop is een behandeling hier nog weinig efficiënt.

Meeldauw en bruine roest werden nog nergens waargenomen en zullen de komende weken verder worden opgevolgd.

Naar graanbericht LCG

Lees ook in Akkerbouw

Volg vanaf het verschijnen van de aar de bladluizen goed op

Granen Ontwikkelingsstadium wintertarwe: Ongeveer 46% van de tarwe bij de waarnemingspercelen bevindt zich in het stadium “aarzwelling net zichtbaar tot vlagbladschede opent zich”. Bij 45% van de percelen is de aar deels zichtbaar tot volledig verschenen. Een minderheid van de tarwe heeft het stadium “aarzwelling net zichtbaar” nog niet bereikt.
Meer artikelen bekijken