Startpagina Actueel

Groenen eisen via EU-Hof van Justitie inzage in veelbesproken glyfosaat-studies

Bart Staes (Groen) en drie andere Europese groenen eisen via het Europees Hof van Justitie inzage in de veelbesproken studies op basis waarvan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) besloten heeft dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Dat maakten ze donderdagochtend bekend. "Deze zaak is niet bedoeld om te achterhalen of glyfosaat nu al dan niet kankerverwekkend en gevaarlijk voor de gezondheid is, maar om aan te tonen dat de documenten die voor deze beoordeling werden gebruikt publiek moeten worden gemaakt."

Leestijd : 2 min

Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld. Het is vooral bekend onder de merknaam Roundup, geproduceerd door het Amerikaanse Monsanto. In maart 2015 oordeelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend" is, in november van dat jaar kwam het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA tot de bevinding dat glyfosaat helemaal niet tot kanker leidt.

EFSA baseerde zich naar eigen zeggen op studies waar de WHO geen toegang tot had, maar weigerde daar tot nog toe inzage in te verlenen. Omdat ze door de sector zelf werden aangeleverd, zouden ze namelijk bedrijfsgevoelige informatie bevatten. Eerder dit jaar lekte ook uit dat Monsanto zelf studies naar glyfosaat heeft verricht die vervolgens aan academici werden toegedicht. Ook EFSA zou op een van die studies beroep gedaan hebben.

Via het Hof van Justitie inzage in de studies eisen, mag volgens Staes niet als een aanval op EFSA gezien worden. "Integendeel, we schatten het werk en het belang van EFSA naar waarde. We hebben onafhankelijke EU-agentschappen nodig om over de gezondheid van onze planeet en onze burgers te waken. Met deze rechtszaak proberen we gewoon juridische duidelijkheid te krijgen over welke informatie publiek moet worden gemaakt en welke informatie legitiem als een bedrijfsgeheim mag worden beschouwd."

Hoe dan ook vinden de groenen het niet kunnen dat EFSA - of eender welk ander EU-agentschap - zich voor zijn analyses op studies baseert die nog niet werden gepubliceerd. Ze willen de verordening die EFSA in het leven riep dan ook in die zin aanpassen.

Belga

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken