Startpagina Actueel

Economische situatie verbetert en vastberadenheid inzake de fraudegevallen

De Europese Landbouwraad besprak gisteren de situatie van de markten, de BIO-verordening en de opvolging van de gevallen van fraude met betrekking tot het Braziliaans vlees (in het bijzonder).

Leestijd : 4 min

De lidstaten en de Europese Commissie hebben zich gisteren uitgesproken over drie belangrijke dossiers voor de Belgische en Europese landbouwers.

Situatie van de markten

De Commissie heeft nu dinsdag een becijferde balans gegeven van (onder andere) de volgende landbouwproducten:

Melk:

- De gemiddelde melkprijs in Europa betaald aan de producenten is gestegen in vergelijking met 2015, maar licht gedaald sinds begin dit jaar en bedroeg in april 2017 33,2 eurocent per kilo;

- De boterprijs bereikte onlangs een nieuw prijsrecord en bedraagt nu 490 euro voor 100 kg;

- De melkpoederprijs is de voorbije weken licht gestegen om 192 euro voor 100 kg te bereiken, maar deze prijs blijft dicht bij de interventieprijs liggen;

- In 2017 werd 8.000 ton melkpoeder opgeslagen met de interventie. Deze hoeveelheid komt bovenop de 350.000 ton die in 2016 al werd opgeslagen tijdens de melkcrisis;

- Over het algemeen is de melkexport toegenomen sinds begin januari 2017. De boterexport naar de Verenigde Staten is met 50% toegenomen.

De Commissie wel zeer voorzichtig blijven met het opnieuw op de markt brengen van de 358.000 ton mageremelkpoeder voor interventie om nieuwe prijsmoeilijkheden te vermijden.

Rundvlees:

De situatie is in de eerste maanden van 2017 licht verbeterd en de export is dynamisch naar Afrika, Azië en naar de Mediterrane landen. De commissaris heeft evenwel gezegd dat hij zich ervan bewust is dat talrijke producenten nog steeds kampen met financiële moeilijkheden en dat hij de moeilijkheden begrijpt in bepaalde niches.

Varkensvlees:

Sinds mei 2016 is de heropleving uitstekend: de export neemt toe (+ 8 %) dankzij de vraag in China en Hongkong.

Granen:

De prijzen zijn laag maar de perspectieven lijken positief: export van 40 miljoen ton meer sinds het begin van het jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (maw + 10 %). De commissaris zei echter dat hij zich ongerust maakt over de huidige droogte waarmee een niet verwaarloosbaar deel van de Europese Unie geconfronteerd wordt.

Wat betreft de uitvoering van het rapport van de taskforce landbouwmarkten gepubliceerd in november 2016 (rapport Cees Veerman), heeft de commissaris aangekondigd dat hij zeer concrete voorstellen zal formuleren aan het einde van het jaar (oneerlijke handelspraktijken, concurrentiewetgeving …).

Fraude met bedorven vlees in Brazilië

Het punt in verband met het sanitair schandaal in Brazilië stond ook op de agenda van de Raad. De commissaris heeft een stand van zaken gegeven over dit dossier dat afgelopen maart aan het licht kwam na gevallen van fraude met Braziliaans bedorven vlees dat geëxporteerd geweest zou zijn naar de Europese Unie.

Naar aanleiding van de onthullingen van de Braziliaanse autoriteiten in maart jongstleden, had de Commisie beslist om 100% fysieke controles uit te voeren op de loten geïmporteerd uit Brazilië en 20% microbiologische controles ten laste van de operatoren. In totaal ging het om 4.416 loten vlees die gecontroleerd werden sinds april door de Europese laboratoria. Daaruit is gebleken dat 108 loten toegang geweigerd werd tot Europees grondgebied, vooral door de detectie van salmonella in pluimveevlees.

De commissaris zei evenwel dat hij zeer ongerust was door de impact van de fraude en het gebrek aan medewerking van de Braziliaanse autoriteiten. “De Brazilianen moeten onmiddellijk tot actie overgaan,” preciseerde de commissaris.

Parallel daarmee hebben Europese inspecteurs begin mei de Braziliaanse slachthuizen bezocht. Deze audit heeft het mogelijk gemaakt systemische gebreken vast te stellen in de controle van de Braziliaanse inrichtingen en de niet-naleving van de Europese sanitaire normen. Bovendien heeft commissaris Andriukaitis begin juni een brief verstuurd naar de Braziliaanse minister van Landbouw waarin hij hem het volgende vroeg:

- de intrekking van de erkenning van alle paardenslachthuizen die in aanmerking kwamen voor export van paardenvlees naar de Europese Unie.

- De invoering van een systematische microbiologische controle op alle gepreëxporteerde vleesproducten naar de Europese Unie.

- Het verbod op de indiening van nieuwe aanvragen door Braziliaanse operatoren voor de export van vlees naar de Europese Unie.

De commissaris heeft eveneens gepreciseerd dat een opvolgaudit uitgevoerd zal worden voor eind 2017 en dat als er geen verbetering in de samenwerking vastgesteld zou worden, de Commissie bijkomende gepaste maatregelen zou nemen.

BIO-verordening

Sinds 2014 zijn er gesprekken aan de gang binnen de Raad om de Europese verordening inzake de biologische landbouw te herzien. Laten we niet vergeten dat België al meer dan 2 jaar gekant is tegen de tekst die op tafel ligt en die voorziet dat een product het BIO-label zou kunnen behouden, ook al bevat het residuen van pesticiden, wat voor België onaanvaardbaar is.

In een poging het dossier te deblokkeren, heeft commissaris Hogan voorgesteld dat de lidstaten hun eigen systemen kunnen behouden met variabele drempels voor de toelating van residuen. Na 3 jaar zou de Commissie komen met een verslag voorzien van voorstellen. Dit voorstel gaat in tegen het principe van de harmonisering en het Belgische standpunt.

België heeft tijdens de Raad zijn meer dan terughoudende standpunt herhaald in dit dossier. “De voorstellen van commissaris Hogan bieden geen enkel antwoord op onze bekommernissen. De tekst gaat van bij het begin van de gesprekken in de verkeerde richting,” preciseerde Willy Borsus.

Gelet op de situatie stelt België zich meer dan ooit vragen bij de opportuniteit om de onderhandelingen voort te zetten. “Het zou ongetwijfeld beter zijn zich te concentreren op de aanvullingen die moeten aangebracht aan de reglementering die van kracht is,” verduidelijkte de federale minister van Landbouw in naam van de Belgische delegatie.

Tijdens de Raad van nu dinsdag hebben een tiental lidstaten bezwaren geformuleerd over het ontwerp van verordening. Het Maltees voorzitterschap heeft echter aangekondigd dat voor eind juni de lidstaten een nieuw voorstel zullen ontvangen.

Lees ook in Actueel

Portugese regering rantsoeneert water voor landbouw

Actueel De Portugese regering heeft besloten water te rantsoeneren in het oosten van de Algarve. De toeristische regio in het zuiden kreunt onder de droogte. Het doel is om op termijn het gebruik van grondwater met 15% te verminderen
Meer artikelen bekijken