Gebrek aan accurate cijfers over stalbranden blijft frustreren

De brandweer heeft geen accurate gegevens over stalbranden.
De brandweer heeft geen accurate gegevens over stalbranden. - Foto: Belga

Stalbranden: ze zijn heel regelmatig in het nieuws en die zorgen voor kommer en kwel. Op de eerste plaats bij de hard werkende bedrijfsleiders, die vaak hun levenswerk in vlammen zien opgaan. Maar vaak komen ook veel dieren in een stalbrand om.

Boerenbond zet bewustmakingsactie op

Probleem is dat zowel Vlaams noch federaal accurate cijfergegevens worden bijgehouden. Remediëren is dan ook heel moeilijk. “Gezien cijfers ontbreken zijn ook geen gegevens beschikbaar over de oorzaak en de omstandigheden van de branden”, antwoordt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor Dierenwelzijn, op vragen van onder meer Ludwig Vandenhove (SP.A).

Volgens Ben Weyts heeft Boerenbond zich geëngageerd om bewustmakingsacties op te zetten, waarvoor dank. Men heeft ook verzekeringsmaatschappijen geraadpleegd en aangegeven dat die belang hechten aan brandpreventie en brandveiligheid en de nodige eisen opleggen.”

Extra initiatieven liggen vandaag moeilijk. “We hebben ook contact gelegd met Netwerk Brandweer Vlaanderen met de expliciete vraag om stalbranden en de oorzaken daarvan in hun inventarisatie op te nemen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Men wil dat bekijken.” ”Maar gezien de complexiteit van het probleem wordt dit een traject van langere duur. Er wordt verder benadrukt dat in de verschillende vergunningen ook eisen op het vlak van brandveiligheid zijn opgelegd.

Overleg tussen Vlaamse ministers?

Ludwig Vandenhove (SP.A) merkt op dat de brandweer - eenmaal de vergunning verleend is - nog maar weinig ter plaatse gaat voor nacontroles. Hij stelt voor dat er samen met de ministers van Omgeving en Landbouw samen wordt gezeten om, los van de preventieacties, te bekijken wat extra kan gebeuren. Vlaams minister Ben Weyts wenste op die laatste opmerking niet dieper in te gaan.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent