Vlaanderen verlengt hectaresteun voor bio-productie en de agromilieu- en klimaatmaatregelen

Er wordt onder meer een overgangsmaatregel voorzien voor hectaresteun voor biologische productie.
Er wordt onder meer een overgangsmaatregel voorzien voor hectaresteun voor biologische productie. - Foto: LV

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maken biologische landbouwers aanspraak op een hectaresteun. Daarvoor moet men zich er toe verbinden om de biologische productiemethode gedurende 5 jaar toe te passen op het bedrijf.

“De huidige GLB-programmaperiode loopt af eind 2020; de nieuwe periode zal starten begin 2023. Dit impliceert dat 2021 en 2022 overgangsjaren zijn tussen de beide programmaperiodes”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Tijdens deze overgangsperiode voorziet de Europese wetgever de mogelijkheid voor biologische landbouwers om éénjarige verbintenissen af te sluiten. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat de overgangsmaatregelen regelt. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Een zelfde beslissing werd genomen voor de subsidies voor agromilieu- en klimaatmaatregelen. Ook hier zijn overgangsmaatregelen voor 2 jaren voorzien. Dat werd eind vorige week door de Vlaamse regering beslist.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent