Denemarken maakt massaal nertsen af na vaststelling van Covid 19-mutatie

Denemarken is de grootste producent van nertsbont ter wereld.
Denemarken is de grootste producent van nertsbont ter wereld. - Foto: Pixabay

Het virus muteerde onder de nertsen en werd doorgegeven aan de mens, aldus de premier tijdens een persconferentie. Frederiksen waarschuwde verder dat de mutatie zich naar andere delen van Denemarken, of zelfs de rest van de wereld zou kunnen verspreiden.

Het is daarom "noodzakelijk om alle nertsen te slachten", klonk het. Eerder was de Deense overheid al gestart met het afmaken van honderdduizenden nertsen nadat er in tal van kwekerijen besmettingshaarden van het coronavirus werden vastgesteld.

Denemarken is de grootste producent van nertsbont ter wereld. Het land heeft momenteel 1.139 fokkerijen en ongeveer 15 tot 17 miljoen nertsen. Volgens de Deense autoriteiten zijn er al in meer dan 200 bedrijven coronagevallen ontdekt. In 67 boerderijen werd de pelsdierenpopulatie al gedood.

Geen positieve gevallen in Vlaanderen

Na de vaststelling van meerdere positieve gevallen in Europa stelde het FAVV (Federaal Voedselagenschap) ook bij ons een actieplan op. De bijna 500 stalen die tussen 14 en 24 september op de bedrijven werden genomen, waren allemaal negatief. Er worden verder ook virologische testen uitgevoerd op kadavers.

Ook die proeven bleken allemaal negatief. Het FAVV voert zeker tegen het einde van het jaar regelmatige test uit. De Vlaamse nertsenbedrijven zijn dus nog altijd negatief. Maar het FAVV houdt de vinger aan de pols en volgt de situatie van dag tot dag op.

Door de coronacrisis zijn de nertsenhouderijen in Nederland, Denemarken, Spanje en de Verenigde Staten heel zwaar getroffen. In Nederland waren er zo maar liefst een 50-tal besmette bedrijven. Het was de aanleiding voor de Nederlandse overheid om vroeger een stop te zetten op het houden van nertsen. Tegen 21 maart 2021 moeten al die nertsenhouderijen in Nederland dicht.

Hoe zit het in Vlaanderen?

Vlaanderen telt nog 17 nertsenhouderijen en ook hier is een stopzettingsregeling voorzien. Tegen 1 december 2023 moeten in Vlaanderen, eerder al in Wallonië en Brussel, allemaal dicht. Voor de in Vlaanderen 16 nertsenhouderijen werden milieuvergunningen voor in totaal ruim 300.000 dieren afgeleverd. Vijf bedrijven zouden intussen hun activiteiten hebben gestopt.

Volgens Ben Weyts, Vlaams minister voor Dierenwelzijn, loopt van 4 bedrijven de vergunning af tegen 2023, voor 6 bedrijven loopt de vergunning af eind 2029 en voor nogmaals 6 bedrijven loopt de vergunning ten einde in de periode 2030-2036. Die moeten dus tegen eind 2023 allemaal dicht. De bedrijven die zich in 2019 hebben aangemeld met een geldige milieuvergunning komen in aanmerking voor een schadevergoeding.

“Directe en indirecte kosten bij de bedrijfsstopzetting bestaan uit sloopkosten, inkomensverlies, administratieve kossten verbonden aan de bedrijfsstopzetting, kosten voor het opkuisen van de bedrijfsgebouwen en eventuele energie- of personeelskosten die nog tijdelijk doorlopen tijdens het opkuisen van de gebouwen”, zegt Vlaams minister Ben Weyts.

Lieven Vancoillie-Belga

Meest recent

Meest recent