Belgisch witblauw op weg naar bescherming als Europese oorsprongsbenaming

De Belgische witblauwe dikbil is op weg naar een Europese oorsprongbenaming.
De Belgische witblauwe dikbil is op weg naar een Europese oorsprongbenaming. - Foto: LV

Er blijkt ook weer een licht groeiende interesse in Vlaanderen voor het behalen van een Europees kwaliteitslabel voor een oorsprongsbenaming of traditionele specialiteit. “Ook in 2021 zetten we als Vlaamse overheid in op de ondersteuning van de sector bij de opmaak van deze dossiers”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Navraag van de N-VA-fractie leert dat er momenteel 1 dossier in voorbereiding is, met name dat van het Belgisch witblauw vleesvee. Wat zo’n aanvraag voor oorsprongsbenaming betreft, wordt geen specifieke oproep voorzien. De aanvraag kwam hier ook op vraag van de sector zelf. Het departement Landbouw & Visserij en VLAM voorzien in begeleiding van de aangevraagde dossiers.

Vlaanderen stimuleert erkenning van Europese kwaliteitsregelingen

Vlaanderen stimuleert op een actieve manier de erkenning van landbouwproducten en levensmiddelen in het kader van Europese kwaliteitsregelingen. De EU eschikt over een erg uitgebreid palet van typische landbouwproducten en levensmiddelen en heeft een sterke reputatie voor de productie van kwaliteitsproducten.

Als een product een positieve reputatie opgebouwd heeft, kan het de concurrentie ondervinden van producten die zich voordoen als het origineel en dezelfde naam gebruiken. Deze oneerlijke concurrentie ontmoedigt niet alleen producenten van kwaliteitsproducten maar misleidt ook de consumenten.

Vanaf het begin van de jaren '90 heeft de EU met de hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, meer en meer de nadruk gelegd op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. In 1993 ontstond EU-wetgeving om namen van bijzondere landbouwproducten en levensmiddelen die gelinkt zijn aan een bepaald grondgebied of authentieke productiewijze te beschermen. In 2012 werd deze regelgeving geüpdatet en geoptimaliseerd.

Benamingen en logo's

Er zijn 3 verschillende kwaliteitsregelingen door de Europese Unie in het leven geroepen voor typische landbouwproducten en levensmiddelen. Alleen producten waarvan de naam door de Europese Unie erkend is, mogen op hun verpakking het officiële logo dragen.

BOB: Beschermde Oorsprongsbenaming

Dit kwaliteitssysteem staat open voor producten die heel sterk verbonden zijn met het gebied waarin ze geproduceerd worden. De kwaliteit of de kenmerken van het product dienen in hoofdzaak of exclusief te danken zijn aan het bijzondere geografische milieu van de plaats van oorsprong.

Het geografisch milieu omvat inherente natuurlijke en menselijke factoren (zoals klimaat, bodemgesteldheid, topografie, lokale know-how, enz. ..). Bovendien wordt een BOB enkel verleend aan producenten waarvan de productie, verwerking en bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied.

BGA: Beschermde Geografische Aanduiding

Voor een BGA is het verband tussen het product en zijn geografische oorsprong kleiner dan bij een BOB. Het volstaat dat een bijzondere kwaliteit of reputatie aan de geografische oorsprong kan worden toegeschreven. Minimaal één van de productie-, verwerkings- of bereidingsstadia moet in het geografische gebied gebeuren.

GTS: Gegarandeerde Traditionele Specialiteit

Deze vermelding verwijst niet naar de herkomst van een product, maar beklemtoont het verband tussen de kwaliteit er van en de traditionele productiemethode of traditionele productsamenstelling.

Er zijn vandaag al verschillende producten die een Europese bescherming genieten, zoals Beschermde Oorsprongsbenamingen voor Hagelandse wijn, Haspengouwse wijn, Heuvellandse wijn, Vlaamse mousserende kwaliteitswijn en Beschermde Geografische Aanduiding Vlaamse Landwijn en ook enkele gedistilleerde dranken (jenevers).

Dossier voor Belgisch witblauw als BOB

Nu wordt een BOB-dossier voorbereid voor het Belgisch witblauw. Het Belgisch wiblauw of de blanc bleu Belge ontstond in ons land in het begin van de 19de eeuw uit kruisingen tussen Shorthorns of Durhams, ingevoerd door de overheid vanaf 1845, Charolais en lokale runderrassen uit de Ardennen, om deze laatste te verbeteren.

Het vleestype werd na WOII gefokt, als reactie op het toenmalig overschot aan melk en het tekort aan vlees. Het BWB-ras is vandaag voornamelijk een vleesras geworden. Het vlees is mager, mals en sappig dankzij de fijne spiervezels. Het slachtrendement schommelt tussen de 65 en 70%, wat heel hoog is.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent