Nat najaar heeft invloed op oogst en bewaring

De aardappelbewaring anno 2020: een nieuwe technische en financiële dimensie.
De aardappelbewaring anno 2020: een nieuwe technische en financiële dimensie. - Foto: LVC

Naast de inspanningen op het veld zitten we ook met een malaise aangaande de prijzen voor land- en tuinbouwproducten. Hopelijk zorgt het goede nieuws over de versnelde vaccinatiemogelijkheden ervoor dat we snel uit de psychologisch zware Covid-19-toestanden komen.

Natrot in aardappelen

Het rooiseizoen voor de aardappelen viel later en liep moeilijk. Toch kwam alles nog redelijk goed. Enkel in de kleigronden slaagde men er niet in alles naar behoren te rooien. Dit was te wijten aan de grond die niet ‘zeefbaar’ was.

Ook werd er in verschillende percelen natrot mee gerooid, wat extra aandacht vraagt in de bewaring. Dit natrot is het gevolg van de overvloedige regen die we vanaf de laatste week van september kregen.

Wanneer we grotere hoeveelheden regen op een uitgedroogde keiharde ondergrond krijgen, kan het water niet snel genoeg zakken en zitten de aardappelen in een zeer natte bovenlaag.

Ook in gronden die in de bovenlaag het water te lang vasthouden, zien we natrot vrij vlug optreden.

Aardappelbewaring: nieuwe technische dimensie

De aardappelbewaring verloopt van bij de start lastig door partijen die amper droogden, maar ook vaak te warm liggen.

De meeste loodsen konden niet snel genoeg gekoeld worden. Dit komt gedeeltelijk omdat ze nog in de droogfase zaten, maar meestal omdat de buitentemperaturen gewoon niet laag genoeg waren.

Het gevolg was dat vele loodsen meerdere weken te warm (12-13 °C) bleven, wat de kieming deed starten.

Er bleek al snel dat we met de nieuwe lichting kiemremmers de kiemrust niet in de hand hebben bij deze bewaartemperaturen.

De ‘oude theorie’ over maximaal 0,1 °C per dag of maximaal 1 °C koelen per week, wat we tot hiertoe handhaafden, moeten we zeker herbekijken. Ook ventilatiebedrijven zullen deze kennis moeten bijstellen. Met CIPC lukte die ‘oude theorie’, maar met de nieuwe generatie kiemremmers hebben we de kieming niet in de hand als de aardappelen op 12-13 °C liggen.

Het verschil in kiemlust is zeer groot tussen partijen die op 9-10 °C liggen dan wel op 12-13 °C liggen. Sneller inkoelen zal dus een must worden. Ongeacht of je nu voorstander bent van het nieuwe product A, B, C of D .

Argos, het nieuwste erkende middel op basis van sinaasappelschilolie, werd vaak eerst ingezet in loodsen die met een ruime spreiding in rooidata zaten. Daar zagen we dat de eerst gerooide percelen vlug kiemden omdat deze zeer warm en meestal ook zeer vochtig binnen kwamen. Natuurlijk, als men in het veld behandelt met Itcan/Fazor/Crown/Himalaya/Magna, zal de kiemremming nog verbeteren.

Door Argos te gebruiken, kunnen de reeds aanwezige kiemen afgebrand worden. Hierna kan met 1,4 Sight gestart worden. Ook Biox-M, op basis van muntolie en die een 120 dagenregeling kreeg vanaf 1 november, is hiervoor bruikbaar.

Ook financieel ander plaatje

Een deel van de telers was tevreden over deze Argos-behandeling. Andere telers waren niet tevreden, toen ze na 2 weken opnieuw kieming vaststelden. In de loodsen die nog steeds op 12-13 °C zitten, zagen we na 14 dagen opnieuw begin van kieming. En de telers moesten toen al een herhaling doen van een behandeling met Argos of 1,4 Sight. Aangezien 1,4-Sight niet zozeer de kiemen afbrandt maar wel de kiemrust bevordert, dient deze dus in het wittepuntjesstadium te gebeuren en niet later.

Aandachtig opvolgen en tijdig ingrijpen was en blijft dus nodig. Dit om het risico op negatieve beïnvloeding van de bakkleur en interne kieming te vermijden. Korte intervallen tussen de behandelingen zo vroeg in het bewaarseizoen zullen de bewaarkosten dan ook snel doen oplopen.

Fontane-telers die kozen voor Restrain (ethyleen) hadden moeite om tijdig te kunnen starten, doordat het C02-gehalte en de temperatuur te hoog bleef. Aangeraden wordt niet te starten boven de 2.500 ppm CO2 en 10 °C in de loods. Meestal diende er dan ook eerst toch een behandeling met Argos te gebeuren, om zo wat meer tijd te krijgen om zowel de temperatuur als CO2 te laten dalen. En zo de opstart te kunnen doen met kiemloze, koele aardappelen.

Controles op CIPC

Certificeringsorganisme CKCert is gestart met de uitvoering van het sectoriaal bemonsteringsplan met staalname van 1.000 aardappelloodsen. De analyse en rapportering gebeurt door Primoris. Dit gebeurt om de tijdelijke MRL van 0,4 ppm CIPC te verkrijgen en om uit te sluiten dat er nog verder CIPC wordt gebruikt.

Bladluis in wintergerst. Graanvelden blijven opvolgen is de boodschap.
Bladluis in wintergerst. Graanvelden blijven opvolgen is de boodschap. - Foto: LVC

Minder granen uitgezaaid

De uitzaai van granen verliep door de weersomstandigheden verre van ideaal, ook hier was het de goede momenten stelen. Dit heeft als gevolg dat er tot hiertoe wat minder uitgezaaid is dan gepland.

Het blijft opletten voor de druk van bladluizen. Evalueer de schadedrempel alvorens insecticiden in te zetten.

Bloemkolen

De laatste uitplantingen van bloemkool komen traag in koolvorming. Door de droogte is de groeiachterstand groot. Ook het aantal oogstbeurten loopt op. Bij meerdere partijen moet de koolvorming nog ten volle op gang komen. De industrie blijft vragende partij naar bloemkool.

Spruitkool

De oogst van spruitkool voor de industrie is gestart. Enkel in percelen die tijdens de zomer konden doorgroeien zien we een grove sortering. Alle andere lopen achter in sortering.

De kwaliteit is goed. Rupsen-, slakken-, of koolvliegschade bleef zeer beperkt. De vervuiling van witte vlieg viel mee aangezien we sinds eind september overvloedig veel regen kenden en veel vervuiling letterlijk ter plaatste is afgewassen. We zien enkel wat smet (rotte blaadjes). Het is dus nodig voor de latere pluk om toch nog fungicidebehandelingen te doen, zeker bij warmere temperaturen.

Prei

In de preiteelt blijft het nodig kort op de bal te spelen en te blijven behandelen met fungiciden tegen bladziekten. Door de warme temperaturen blijven het zeer gunstige weersomstandigheden voor papiervlekken en roest.

Voor prei die net iets te bleek in kleur staat, zijn er nu magnesium bladvoedingen zonder stikstofinhoud beschikbaar. De strikte wetgeving verbiedt ons namelijk stikstofhoudende producten na 1 september te gebruiken zonder passend bemestingsadvies op basis van een grondanalyse.

Magnesium toedienen heeft een gunstig effect op de bladkleur en dit al zeker in de kortste (donkere) dagen, aangezien de plant het nu niet zelf kan aanmaken vanuit zonlicht.

Lieven Van Ceunebroeck

Meest recent

Meest recent