Federaal landbouwminister Clarinval vraagt aan Europa gelijk speelveld, in het bijzonder voor landbouw

De prioriteiten van federaal landbouwminister David Clarinval zijn het sluiten van de huidige handelsovereenkomsten in een geest van eerlijke concurrentie en steeds rekening houdend met de specifieke kenmerken van de landbouw en landbouwers.
De prioriteiten van federaal landbouwminister David Clarinval zijn het sluiten van de huidige handelsovereenkomsten in een geest van eerlijke concurrentie en steeds rekening houdend met de specifieke kenmerken van de landbouw en landbouwers. - Foto: Pixabay

Bovendien moet bijzondere aandacht worden besteed aan sectoren in moeilijkheden, zoals de varkens-, rundvlees-, zuivel- en pluimveesector. Deze prioriteiten sluiten aan bij die van het Portugese voorzitterschap, dat het Europese herstel wil bevorderen en de strategische autonomie wil versterken van een Europa dat openstaat voor de wereld.

Bescherming van ons landbouwmodel

In zijn tussenkomst op de Europese Raad van Landbouwministers afgelopen maandag wees David Clarinval nogmaals op het belang van een betere transparantie en communicatie over alle compromispunten die de Europese Unie in het kader van haar handelsovereenkomsten is overeengekomen. Hij riep ook op tot grotere waakzaamheid met betrekking tot de bescherming van ons landbouwmodel en onze gevoelige sectoren, met name bij de onderhandelingen met de Mercosur-landen, Australië, Nieuw-Zeeland en Mexico. Wat de Brexit betreft, was minister Clarinval tevreden met het bereikte akkoord. Niettemin blijft waakzaamheid geboden voor de economische gevolgen in onze landbouwsectoren.

"Mijn prioriteit is ervoor zorgen dat alle partijen eerlijk kunnen concurreren zonder onze hoge kwaliteitsnormen in het gedrang te brengen", onderstreept minister Clarinval. "Het is van essentieel belang dat wij onze landbouwers steunen zodat wij onze landbouwmarkten, waarvan sommige reeds in moeilijkheden verkeren, niet verzwakken. De Europese Unie heeft de plicht hen te beschermen tegen de risico's van oneerlijke concurrentie van landen waarvan de gezondheids- en milieunormen minder ambitieus zijn dan de onze".

België wenst meer informatie over de verdeling van de tariefcontingenten en de werking van de vrijwaringsclausule voor de landbouw. Minister Clarinval: "De inwerkingstelling van deze clausule moet worden verduidelijkt door het begrip 'ernstige verstoring van de markt' nader te omschrijven en door het gebruik van het door de Commissie aangekondigde miljard euro te preciseren."

Verder steunde België het verzoek van Slovenië om buitengewone marktmaatregelen te nemen ter ondersteuning van de varkenssector. Slovenië maakte de balans op van de situatie op de varkensvleesmarkt en benadrukte de dramatische daling van de prijzen in 2020 als gevolg van de door COVID-19 veroorzaakte ontwrichtingen en de uitbraak van Afrikaanse varkenspest.

Optreden tegen nieuwe handelsbelemmeringen

De federale minister van Landbouw wees erop dat, hoewel België onlangs zijn AVP-vrije status heeft teruggekregen, er nog steeds steunmaatregelen nodig zijn om de varkenssector te helpen. De Commissie zal ook moeten optreden tegen de nieuwe handelsbelemmeringen die sommige handelspartners tijdens de COVID-19-pandemie hebben ingevoerd.

Deze Europese Raad was de eerste onder het Portugese voorzitterschap. Portugal heeft zijn prioriteiten voor de komende zes maanden voorgesteld. De doelstellingen zijn het bevorderen van de Europees relance op basis van de klimaat- en de digitale transitie, het leggen van een basis voor de Europese sociale rechten als essentieel element voor de totstandbrenging van een rechtvaardige en inclusieve transitie, en het versterken van de strategische autonomie van een Europa dat openstaat voor de wereld.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent