Elke maand werden in 2020 bijna 26 miljoen dieren geslacht

Over het hele jaar 2020 werden 11,2 miljoen varkens geslacht.
Over het hele jaar 2020 werden 11,2 miljoen varkens geslacht. - Foto: Belga

Over het hele jaar 2020 werden 780.000 runderen naar de slachtbanken geleid. Dat is een daling met 7% tegenover het jaar voordien. Hiermee wordt de dalende trend ingezet in 2017 verder bevestigd. Over het hele jaar werden 11,2 miljoen varkens geslacht.

Dat is een stijging met 4% tegenover 2019. Dit herstel brengt de aantallen varkensslachtingen op een niveau iets lager dan het aantal slachtingen in 2018. Bij de kippen gaat het om 297 miljoen stuks voor 2020. Hier is een lichte stijging merkbaar met 1%.

Varkens nemen meeste gewicht in

De varkenssector blijft met 61% gewichtsaandeel de belangrijkste leverancier van geslachte dieren. Jaarlijks gaat het om 1,10 miljard kg geslacht gewicht.

De pluimveesector levert 25% van het geslacht gewicht, met 441 miljoen kg geslachte kippen.

De rundveesector heeft een aandeel van 14 % volgens gewicht, met in totaal 255 miljoen kg geslachte runderen.

Kippen maandelijks hoogste in aantal

Als we naar het gemiddelde aantal geslachte dieren per maand kijken, dan komen we uit op: 25 miljoen kippen, 929.000 varkens, 65.000 runderen, 63.000 kalkoenen, 10.000 schapen, 4.000 ander gevogelte, 3.000 eenden, 1.500 geiten en 300 paarden.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent