Europa keurt Sloveense regeling van 1,5 miljoen euro goed voor ondersteunende activiteiten op landbouwbedrijven

De subsidies gaan naar ondersteunende activiteiten van landbouwbedrijven in Slovenië.
De subsidies gaan naar ondersteunende activiteiten van landbouwbedrijven in Slovenië. - Foto: Pixabay

De regeling is goedgekeurd op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun. In het kader van de regeling zal de steun worden verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies. Doel van de regeling is de begunstigden te helpen hun liquiditeitsbehoeften op te vangen en hun activiteiten tijdens en na de uitbraak voort te zetten.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent