Startpagina Actueel

Mestfraude is een smet voor alle landbouwers en mestverwerkers die wél volgens de regels werken

Na een eerder debat in de commissie Leefmilieu kwam ook de onlangs aan het licht gekomen mestfraude ook aan bod in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement. “Frauduleuze praktijken in de mestverwerkingssector moeten absoluut worden aangepakt, want ze zijn een blaam voor alle landbouwers en mestverwerkers die wél volgens de regels werken”, stelt landbouwminister Hilde Crevits.

Leestijd : 3 min

In het dossier rond mestfraude kwamen de bedrijven Fertikal en de Quirynen Groep in de oog van de storm. Het onderwerp werd door Ludwig Vandenhove, Vlaams parlementslid voor SP.A, op de agenda van de commissie Landbouw in het Vlaams parlement gezet. Hij vroeg zich vooral af of de betrokken partijen inkomens- of andere steun hebben ontvangen.

Directe inkomenssteun aan 3 bedrijven uit Quiryen Groep

Volgens landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) hebben de 2 mestverwerkingsbedrijven binnen de landbouwbevoegdheid géén steun ontvangen. “3 van de betrokken bedrijven, gelinkt aan de Quirynen Groep, hebben in de laatste 10 jaar wel financiële steun ontvangen binnen mijn landbouwbevoegdheid, met name directe inkomenssteun.” Het bedrijft de bedrijven Mertens-Quirynen Comm. V, Quirynen Dairy Farming BV en Quirynen Agri-Farming BVBA.

Maar het fraudeonderzoek heeft, volgens minister Hilde Crevits, tot nu toe geen rechtstreeks gevolg voor de ontvangen steun van de voorbije 10 jaar. “Voor wat de randvoorwaarden betreft werden in het verleden niet-nalevingen vastgesteld met betrekking tot de beheerseis voortvloeiende uit de nitraatrichtlijn en met betrekking tot dierenwelzijn en dierengezondheid.”

“Niet-nalevingen van verplichtingen die voortvloeien uit de nitraatrichtlijn worden door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bezorgd aan het Departement Landbouw & Visserij. Afhankelijk van de ernst, de omvang en het permanente karakter van de niet-naleving worden de uit te betalen premies gekort. Onregelmatigheden met betrekking tot andere premievoorwaarden werden niet vastgesteld”, stelt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Landbouwsector heeft te kampen met lage prijzen en kleine marges

Het mestbeleid is de bevoegd van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). “Haar administratie voert gesprekken met de landbouwsector. Mest laten verwerken is een extra kost die behoorlijk kan oplopen en die moet ingecalculeerd worden binnen de bedrijfsvoering. Het klopt dat de landbouwsector vaak te kampen heeft met lage prijzen en kleine marges, maar dat kan natuurlijk geen reden zijn om over te de regels niet na te leven.”

Minister Hilde Crevits: “We moeten in het dichtbevolkte Vlaanderen doordacht omgaan met onze milieugebruiksruimte en die heeft haar grenzen. Het gebruik van dierlijke mest past in de nutriëntenkringloop, die op vele bedrijven een goede praktijk is. Het aandeel mest dat niet op de akkers gebruikt kan worden, moet op een degelijke en goede manier verwerkt worden.”

Een onderdeel van de oplossing bij vele omgevingsuitdagingen

“Daarom net moeten frauduleuze praktijken in de mestverwerkingssector absoluut aangepakt worden want ze zijn een blaam voor alle landbouwers en mestverwerkers die wel volgens de regels werken. Ik wil toch ook nog eens herhalen dat de belangen en doelstellingen voor de landbouwers vaak gelijk lopen met de milieudoelstellingen die behaald moeten worden. Het is, zoals ik eerder al zei, geen wij-zij-verhaal. De landbouwsector is een onderdeel van de oplossing bij vele omgevingsuitdagingen.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Landbouw- en milieuorganisaties voeren actie tegen Europese ggo-wetgeving in Brussel

Actueel Op het Luxemburgplein in Brussel hebben een veertigtal mensen van verschillende landbouw- en milieuorganisaties actie gevoerd tegen een Europees voorstel tot nieuwe ggo-richtlijn. Ze vrezen dat een deregulering van ggo's (genetisch gemodificeerde organismes) zal resulteren in het aan banden leggen van de keuzevrijheid voor boeren en consumenten om ggo-vrije voeding te produceren en consumeren.
Meer artikelen bekijken