Stijgende conjunctuur in de land- en tuinbouw

De landbouwconjunctuurindex is gestegen van 71 naar 82. Bijna alle deelsectoren gaan erop vooruit, met als uitschieters vleesvee (100) en sierteelt onder glas (109).
De landbouwconjunctuurindex is gestegen van 71 naar 82. Bijna alle deelsectoren gaan erop vooruit, met als uitschieters vleesvee (100) en sierteelt onder glas (109). - Foto: AV

De conjunctuurindex is gestegen van 71 naar 82 (zie figuur). De index kan gaan van 0 tot 200. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. Achter de algemene cijfers gaat een grote variatie schuil. Bijna alle deelsectoren gaan erop vooruit, met als uitschieters vleesvee (100) en sierteelt onder glas (109). Enkel de fruitsector (78) tekent een daling op tegenover de vorige bevraging.

Figuur 1: Evolutie van de landbouwconjunctuurindex van 2011 tot 2021.
Figuur 1: Evolutie van de landbouwconjunctuurindex van 2011 tot 2021. - Bron: dep. L&V

Ondanks de stijging van de conjunctuurindex neemt het aandeel van land- en tuinbouwers die het komende jaar investeringen plannen niet toe. Dat geeft aan dat het herstel nog broos is en dat land- en tuinbouwers nog afwachtend reageren. De deelsector fruit plant de meeste investeringen, gevolgd door melkveehouders.

Zoals gebruikelijk in de voorjaarsenquête daalt het aantal land- en tuinbouwers die de afgelopen 6 maanden belemmeringen hebben ondervonden. De verbetering is voornamelijk te danken aan een gunstigere inschatting van de weersomstandigheden. Tegelijkertijd maken landbouwers echter melding van meer beperkingen van overheidswege en financiële problemen. De meeste belemmeringen werden gemeld door varkenshouders en vleesveehouders.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits:“Het is bemoedigend om te zien dat ook onze landbouwers geloof hebben in marktherstel op korte termijn. Voor de langere termijn is het ook onze opdracht zekerheid te bieden aan landbouwers zodat ze met voldoende vertrouwen investeringen kunnen aangaan.”

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Dep. Landbouw en Visserij

Meest recent

Meest recent