Marc Ballekens wordt nieuwe directeur PCLT Roeselare

De nieuwe PCLT-directeur, Marc Ballekens (rechts), met de voorzitter van de raad van Bestuur Bart Dochy .
De nieuwe PCLT-directeur, Marc Ballekens (rechts), met de voorzitter van de raad van Bestuur Bart Dochy . - Foto: PCLT

De aanstelling van Marc Ballekens als directeur werd vandaag – 2 april – beslist en bekrachtigd tijdens een speciaal bijeen geroepen Raad van Bestuur. Gezien het specifieke karakter van de dag, krijgt deze overeenkomst door voorzitter Dochy en Marc Ballekens de connotatie ‘het goede vrijdag akkoord’. Marc Ballekens komt hiermee aan het roer van een uniek praktijkcentrum in Vlaanderen.

Het PCLT, op de scholencampus Zuid in Roeselare, specialiseert zich namelijk in de agrarische en para-agrarische sector en profileert zich als kenniscentrum in het teken van een duurzame land- en tuinbouw met steeds meer oog voor duurzaamheid, veiligheid en ergonomie. Het centrum beschikt onder meer over een grote praktijkhal waar de theorie onmiddellijk ter plaatse in de praktijk kan gebracht worden. PCLT wil zijn aanbod ook verder uitbreiden naar de industrie in het algemeen en in het bijzonder naar de voedingsindustrie.

Vertrouwd met de sector

Marc Ballekens (56) is geen onbekende in de agrarische en para-agrarische sector. Van 1988 tot 2009 was hij actief als marketing manager bij het toenmalige familiale zaadbedrijf Clovis Matton. Sinds 2009 was hij strategisch directeur van Limagrain Belgium en maakte sinds 2019 ook deel uit van het directiecomité van Limagrain Noord-West Europa. Ballekens is in de agrarische sector vooral gekend door veelvuldige toespraken over Europees landbouwbeleid en het opvolgen van de verschillende landbouwmarkten.

Als zoon van een landbouwschooldirecteur en landbouwer heeft hij zowel affiniteit met het hele werkveld alsook met het landbouwonderwijs. Marc Ballekens heeft ook een zelfstandig landbouwbedrijf in bijberoep waarbij hij naar eigen zeggen reeds lang voordien gebiologeerd was door tractoren en land- en tuinbouwbouwmachines in het algemeen.

Toekomst

De nieuwe directeur wil samen met de medewerkers van het PCLT de vele bestaande relaties en samenwerkingsverbanden optimaliseren en versterken. Hij kijkt meteen al uit naar de realisatie van nieuwe samenwerkingsverbanden. Hij kijkt hiervoor vooral richting voedingsindustrie.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent