Transport landbouw: vrijstelling van vereiste vakbekwaamheid van 5 naar 50 km verhoogd

“Na overleg met de Boerenbond blijkt dat de straal van 5 kilometer voor ongeveer 10% van de betrokken bedrijven, geschat op 1.000 tot 2.000 bedrijven, een probleem vormt”, duidt Lydia Peeters.
“Na overleg met de Boerenbond blijkt dat de straal van 5 kilometer voor ongeveer 10% van de betrokken bedrijven, geschat op 1.000 tot 2.000 bedrijven, een probleem vormt”, duidt Lydia Peeters. - Foto: TD

Het gaat voornamelijk om kleinere bedrijven, die zelf hun producten vervoeren met een vrachtwagen, maar geen personeel in dienst hebben dat beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid.” Op dit moment mogen personen zonder vakbekwaamheid de goederen van landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- en visserijbedrijven maar binnen een straal van 5 kilometer transporteren.

Beperkt in dagelijkse werking

Maar dat wordt door de betrokken sector als te beperkend ervaren in hun dagelijks werken. Het vervoer betreft in de overgrote meerderheid van de gevallen vervoer van het bedrijf naar de veiling en in een kleiner aantal gevallen gaat het om vervoer naar collegatelers.

“Een uitbreiding van de straal naar 50 kilometer biedt een oplossing voor deze bedrijven en vormt geen onoverkomelijk probleem voor de verkeersveiligheid, aangezien er nog steeds een beperking is van de straal”, zegt minister Peeters. Daarnaast zijn de alternatieven, namelijk het organiseren van het vervoer met tractoren of zwaardere/grotere voertuigen categorie B, ongunstig voor de verkeersveiligheid.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Met deze maatregel, geven we vanuit Vlaanderen het duidelijke signaal dat we luisteren naar de bekommernissen van de landbouw. Waar kan wil ik dan ook zorgen voor minder belemmerende regels, meer efficiëntie.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent