Europese Commissie stuurt aan op modernisering ggo-wetgeving

In het rapport besluit de Commissie dat moderne technieken om het genetisch materiaal van organismen doelgericht aan te passen een bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame voedselketen.
In het rapport besluit de Commissie dat moderne technieken om het genetisch materiaal van organismen doelgericht aan te passen een bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame voedselketen. - Foto: Belga

In het rapport besluit de Commissie dat moderne technieken om het genetisch materiaal van organismen doelgericht aan te passen een bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame voedselketen. Zo zouden planten meer resistent gemaakt kunnen worden tegen ziekte, veranderende weersomstandigheden en de effecten van de klimaatverandering. Bovendien kan de voedingswaarde van landbouwgewassen opgedreven worden en de nood aan pesticiden verminderd. De Commissiestudie komt er op vraag van de EU-lidstaten, in de nasleep van een arrest van het Europees Hof van Justitie.

Bezorgdheid over de veiligheid en de impact

Dat oordeelde in 2018 dat ook nieuwe technieken om gewassen genetisch te modificeren onder de Europese ggo-richtlijn vallen. Daardoor moeten ze aan dezelfde, strenge risico- en labelingsvereisten voldoen. Vanuit instellingen als het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) werd na het arrest ontgoocheld gereageerd. "De uitspraak van het Hof is absurd en zal - alvast in Europa - de broodnodige landbouwinnovatie een halt toeroepen", klonk het scherp.

Daarom vroeg de Raad aan de Commissie om een stand van zaken op te maken. Het nieuwe rapport is daar de neerslag van. Naast de vaststelling dat CRISPR en andere nieuwe genoomtechnieken (NGT) een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de voedselketen, acht de Commissie het realistisch dat veel economische en maatschappelijke sectoren te winnen hebben bij NGT's.

Tegelijk waarschuwt de Commissie: er heerst bezorgdheid over de veiligheid en de impact van NGT's op de biodiversiteit, het naast elkaar bestaan van nieuwe ggo's met ggo-vrije gewassen en labeling. Alles bij elkaar genomen is de bestaande wetgeving - die dus al twintig jaar oud is - achterhaald. Ze moet worden aangepast aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, aldus de Commissie.

Veiligheid van de consument en het milieu als leidraad

De resultaten van haar onderzoek gaat ze nu bespreken met de Europese ministers van Landbouw, met het Europees Parlement en met alle stakeholders. "Met de veiligheid van de consument en het milieu als leidraad, is de tijd gekomen voor een open dialoog met de burgers, de lidstaten en het parlement om samen te beslissen over de volgende stappen", zegt commissaris voor Volksgezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides.

Milieuorganisatie Greenpeace vreest dat er op termijn minder strenge regels zullen komen. "De Commissie en de nationale regeringen moeten het voorzorgsprincipe en de beslissing van het Hof van Justitie respecteren", luidt het in een persbericht. "Ggo's met een andere naam blijven ggo's, en moeten ook zo behandeld worden."

Belga

Meest recent

Meest recent