Eerste bietenvelden bereiken drempel voor bladluisbehandeling

Volg de aanwezigheid van bladluizen in bietenvelden goed op.
Volg de aanwezigheid van bladluizen in bietenvelden goed op. - Foto: TD

Na het iets warmere weer van de afgelopen dagen zijn de bladluizen actiever geworden. Blijf daarom waarnemingen uitvoeren! Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de website van het Bieteninstituut.

Er wordt uitdrukkelijk aanbevolen om waarnemingen uit te voeren vanaf het kiemlob-/tweebladstadium en in te grijpen met Teppeki, Movento of Closer zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is.

Als uw veld de behandelingsdrempel niet heeft bereikt, adviseert het KBIVB om niet te behandelen en de controle op wekelijkse basis (of eventueel frequenter) voort te zetten.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten:

- Behandel zodra met Movento 0,45 l/ha, Teppeki 0,14 kg/ha of Closer 0,2l/ha.

- Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.

- Gebruik voldoende water (200 l of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.

- Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.

- De verwachte werkingsduur van de behandeling kan gelimiteerd zijn bij een behandeling op kleine bieten.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.

Aardvlooien

Op een kwart van de waarnemingspercelen werden aardvlooien en/of schade van aardvlooien waargenomen. De aanwezigheid van vraatplekken of van aardvlooien zelf, is geen reden tot behandeling met een insecticide. Zeker behandelingen met een pyrethroïde zijn af te raden aangezien dit nefaste gevolgen heeft op de aanwezigheid en bestrijding van bladluizen.

Meest recent

Meest recent