Melkaanvoer in Europa stijgt licht, net als de melkprijzen (meer dan welkom voor melkveehouders)

De globale melkaanvoer lijkt momenteel wel behapbaar door de vraag.
De globale melkaanvoer lijkt momenteel wel behapbaar door de vraag. - Foto: LBL

Voor de komende lentemaanden, die tot voor enkele dagen koud bleven, is het afwachten of de Europese melkveehouders deze plus handhaven. De eerste aanvoercijfers over april voor Belarus en Mexico wijzen ook op mooie plussen van respectievelijk + 2,44% en + 2,23%. De globale melkaanvoer lijkt momenteel wel behapbaar door de vraag. “Melkprijzen blijven gestaag stijgen, wat broodnodig is voor de melkveehouders.”

Voor boter tekende de voorbije GDT niet voor een prijsherstel na de klap (-12,1%) van vorige veiling, ook recenter kreeg boter nog een tik van – 2,2%.

“Daarmee komt de Nieuw-Zeelandse boter voor het eerst sinds begin december weer richting Europese prijs. Hoewel het Europese melkvet zeker beter en warmer weer zou kunnen gebruiken, zien we de Europese boterindex omhoog naar 4.102 euro per ton trekken eind mei.”

Dit doet aanvoelen dat de vraag gezond is. “Wel opletten met melkaanvoer en melkvetproductie. Zo zien we in Nederland over april een iets lagere melkaanvoer – 0,8% tegenover vorig jaar, maar wel een vetproductie die +1,5% hoger uitkwam, omdat melkveehouders zo efficiënt mogelijk proberen om melk te produceren met de huidige hoge voederprijzen.”

Poeders noteerden neutraal op de GDT veiling eind mei. Magere melkpoeder ging nog licht vooruit met + 0,7% en vollemelkpoeder deed een klein stapje terug met -0,2%. “Het prijssentiment van de WMP tekende ook voor de globale GDT- index. Hiermee kunnen we wel stellen dat de GDT- index nu voor de 5de keer ongeveer gelijk blijft. De GDT gewogen zuivelprijzen stabiliseren dus op een mooi niveau dat we 7 jaar geleden in voorjaar 2014 ook nog zagen.”

De Europese poederprijzen trekken nog wat aan. Het is immers nog altijd zo dat poeder in Nieuw-Zeeland nog altijd duurder is dan ons Europees product op dit moment.

“De Europese magere poederindex ging deze week naar 2.603 euro per ton.”

“De exportcijfers voor SMP voor de eerste 2 maanden van het jaar laten wel een kleine verrassing zien. De Europese export bleef ongeveer gelijk aan vorig jaar, maar de Amerikaanse steeg nog wel 8%. In tonnage zien we dat de Amerikanen zelfs meer magere- melkpoeder exporteerden dan de Europeanen bij het begin van het jaar”, aldus Raf Beyers.

Lieven Vancoillie

Lees ook search

Meest recent

Meest recent