Nieuwe haard van rundertuberculose op melkveebedrijf in Oost-Vlaanderen

Het FAVV wenst nogmaals de aandacht te vestigen op het belang van de postmortemkeuring in het slachthuis.
Het FAVV wenst nogmaals de aandacht te vestigen op het belang van de postmortemkeuring in het slachthuis. - Foto: LBL

De 3 dieren vertoonden in het slachthuis letsels die verdacht van tuberculose waren. De PCR-analyse en het histologisch onderzoek van deze letsels bevestigden de aanwezigheid van Mycobacterium bovis. Het bedrijf is tot haard van tuberculose verklaard.

Alle runderen ouder dan 6 maanden worden bemonsterd

Alle runderen ouder dan 6 maanden die er aanwezig zijn, zullen worden bemonsterd voor gamma-interferon- en ELISA-tests. Het epidemiologisch onderzoek is lopende. De runderen van 44 contactbeslagen zullen het voorwerp uitmaken van een bemonstering om te worden gescreend op tuberculose.

Het FAVV heeft alle nodige maatregelen genomen om de verspreiding en de overdracht van de ziekte te voorkomen en zal dat blijven doen. Het FAVV wenst nogmaals de aandacht te vestigen op het belang van de postmortemkeuring in het slachthuis. Op Europees niveau is België sinds 2003 officieel vrij van rundertuberculose. Het vaststellen van de recente gevallen brengt deze status niet in gevaar.

LV

Meest recent

Meest recent