FAVV neemt 19 ton pesticiden in beslag tijdens Europese controleactie

Omdat pesticiden, of gewasbeschermingsmiddelen, op wereldniveau worden verhandeld, werken de EU-lidstaten nauw samen om deze handel veilig te houden.
Omdat pesticiden, of gewasbeschermingsmiddelen, op wereldniveau worden verhandeld, werken de EU-lidstaten nauw samen om deze handel veilig te houden. - Foto: Pixabay

Tijdens de actie van dit jaar werden in ons land 128 zendingen gecontroleerd, goed voor meer dan 2.000 ton. Bij 15 van de in beslag genomen 18,7 ton kon de traceerbaarheid niet worden gegarandeerd. Die werd weer vrijgegeven nadat de originele documenten werden aangeleverd.

1,1 ton is verboden op de Europese markt en dus vernietigd. Bij de resterende 2,6 ton gaat het om pesticiden waarvan de samenstelling of fabrikant niet overeenkwam met de toelating - die pesticiden blijven dan ook in beslag genomen.

Actie werd gecoördineerd door Europol en de Europese bestrijdingsdienst Olaf

Omdat pesticiden, of gewasbeschermingsmiddelen, op wereldniveau worden verhandeld, werken de EU-lidstaten nauw samen om deze handel veilig te houden. De actie werd gecoördineerd door Europol en de Europese fraudebestrijdingsdienst Olaf.

Pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen zijn stoffen die gebruikt worden om schadelijke organismen in planten te bestrijden. Deze stoffen zijn veilig voor de mens en omgeving als ze onder de juiste omstandigheden en voorwaarden worden gebruikt. De handel in deze gewasbeschermingsmiddelen is sterk gereguleerd.

Belga

Meest recent

Meest recent