Startpagina Actueel

Verplichte registratie van plaatsen waar paarden worden gehouden

In het najaar wordt de registratie van plaatsen (stallen, boxen, weiden) waar paarden worden gehouden, verplicht. Dat is een gevolg van de nieuwe Europese diergezondheidswet. Registratie zal gebeuren via HorseID.

Leestijd : 1 min

De nieuwe Europese diergezondheidswet maakt deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Unie om de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de hele landbouwsector en voedselketen te versterken. Wat de paardensector betreft, zullen inrichtingen waar paarden worden gehouden een registratienummer krijgen toegekend.

Belgische Confederatie van het Paard past de applicatie aan

Onder inrichtingen wordt verstaan: plaatsen waar paardachtigen worden gehouden, zoals stallen, boxen, weides. Concreet is de Belgische Confederatie van het Paard, op verzoek van de federale overheid, bezig met aanpassingen in HorseID, zodat dergelijke inrichtingen in de toekomst zullen kunnen worden geregistreerd via deze applicatie.

De registratie zal gratis zijn, maar wel verplicht zodra de webontwikkeling klaar is. De richtdatum hiervoor is najaar 2021. Verder zullen personen die verantwoordelijk zijn voor een plaats waar paarden worden gehouden een register (op papier of elektronisch) moeten bijhouden van de paarden die op hun inrichting aanwezig zijn. FAVV belooft in het najaar verdere informatie.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Melkprijs Royal A-ware zakt met 5 euro per 100 l

Melkvee Zuivelverwerker Royal A-ware maakt iedere tweede werkdag van de maand zijn melkprijs bekend. Net als bij andere zuivelbedrijven is ook hier de prijs in dalende lijn. De standaard melkprijs bedraagt in februari 49 euro/100 l.
Meer artikelen bekijken