Verplichte registratie van plaatsen waar paarden worden gehouden

De nieuwe Europese diergezondheidswet voorziet de verplichte registratie van plaatsen waar paarden worden gehouden.
De nieuwe Europese diergezondheidswet voorziet de verplichte registratie van plaatsen waar paarden worden gehouden. - Foto: LBL

De nieuwe Europese diergezondheidswet maakt deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Unie om de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de hele landbouwsector en voedselketen te versterken. Wat de paardensector betreft, zullen inrichtingen waar paarden worden gehouden een registratienummer krijgen toegekend.

Belgische Confederatie van het Paard past de applicatie aan

Onder inrichtingen wordt verstaan: plaatsen waar paardachtigen worden gehouden, zoals stallen, boxen, weides. Concreet is de Belgische Confederatie van het Paard, op verzoek van de federale overheid, bezig met aanpassingen in HorseID, zodat dergelijke inrichtingen in de toekomst zullen kunnen worden geregistreerd via deze applicatie.

De registratie zal gratis zijn, maar wel verplicht zodra de webontwikkeling klaar is. De richtdatum hiervoor is najaar 2021. Verder zullen personen die verantwoordelijk zijn voor een plaats waar paarden worden gehouden een register (op papier of elektronisch) moeten bijhouden van de paarden die op hun inrichting aanwezig zijn. FAVV belooft in het najaar verdere informatie.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent