European Milk Board: GLB is stap in de goede richting, maar ook ontbrekende elementen

Volgens EMB zijn de kosten in de melkproductiesector nu al niet gedekt.
Volgens EMB zijn de kosten in de melkproductiesector nu al niet gedekt. - Foto: LV

De European Milk Board (EMB) is de overkoepelende organisatie van 20 verenigingen die melkveehouders in 15 Europese landen vertegenwoordigen.

Positieve elementen in het akkoord over de hervorming van het GLB

“Met het crisisinstrument voor vrijwillige volumevermindering en de waarnemingscentra voor de markten en hun functies (zoals het verstrekken van informatie over marktverstoringen, productie, voorraden, prijzen en, zo mogelijk, marges) voor verschillende landbouwsectoren die in de GMO zijn opgenomen, is er nu een juridisch kader voor het vroegtijdig onderkennen van crises en het in werking stellen van het bovenvermelde verminderingsprogramma als reactie daarop - op voorwaarde dat de juiste beslissingen tijdig worden genomen”, zegt de EMB.

“Deze mogelijkheid om overschotten en dus prijsdalingen te voorkomen is een positieve ontwikkeling. Maar deze instrumenten moeten doeltreffend en onverwijld worden ingezet in geval van crises. Dit is waar de Europese Commissie haar rol moet spelen. Een crisismechanisme dat automatisch het passende crisisinstrument activeert, ontbreekt nog”, aldus de EMB.

“Ook de plafonnering van producenten met een overproductie tijdens de periode van vrijwillige volumevermindering is niet in de hervorming opgenomen. Een ander positief element is de verhoging van de poolingdrempel voor melkproducenten tot 4%, waardoor zij samen kunnen onderhandelen of laten onderhandelen over een volume tot 4% van het melkvolume van de EU. Voor de verwerkers is dit echter nog niet voldoende. Je hebt immers al bedrijven met een veel hogere marktconcentratie, waardoor het voor producenten onmogelijk is om op gelijke voet te onderhandelen.”

Ontbrekende elementen in de overeenkomst over de hervorming van het GLB

De kosten in de melkproductiesector zijn nu al niet gedekt. “Prijzen en subsidies kunnen de kosten niet dekken. Ook de strengere duurzaamheidseisen brengen hogere kosten met zich mee. Het zal niet mogelijk zijn deze extra lasten te dekken met de prijzen voor rauwe melk of met groene subsidies. Dit is slecht nieuws voor zowel ervaren producenten als jonge boeren. Ook al kunnen zij verder worden ondersteund via een verplicht minimumniveau van 3% rechtstreekse betalingen, toch zullen jonge landbouwers de verliezers blijven in de landbouwsector zolang de kosten van een duurzamere productie niet daadwerkelijk worden gedekt door de marktprijzen”, stelt de European Milk Board.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent