Startpagina Akkerbouw

Vlasareaal daalt in ons land, markt krijgt het moeilijk

Ondertussen zijn de verzamelaanvragen 2021 in de Europese vlaslanden (BE, NE, FR) volledig binnen en verwerkt. Voor België is er een verwachte daling van een flinke 15% (ten opzichte van 2020) van 19.000 ha naar nauwelijks 16.000 ha vlas.

Leestijd : 3 min

De slechte vlasoogst van 2020 zit er wellicht voor iets tussen dat het areaal daalde. Een fenomeen dat we ook in andere jaren zien opduiken (goede oogst gevolgd door groter areaal het volgende jaar en omgekeerd).

De evolutie van het vezelvlas-areaal in België (Vlaanderen/Wallonië) bevestigt nogmaals het interregionale karakter van de vlasteelt en eerste vlasverwerking in België, nl. telen (productie) vnl. in Wallonië gesitueerd, eerste verwerking (zwingelen) met belangrijkste concentratie in Vlaanderen (zowel in aantal bedrijven als in geïnstalleerde zwingelcapaciteit).

We zien ook dat in de evolutie van de laatste 8 jaar, 2020 een uitschieter was, voor wat betreft vlas-areaal in België. Het 2021-areaal ligt eerder terug op het niveau van de vorige jaren.

Hoewel het jaar 2021 ook internationaal een stap terug betekent (ten opzichte van 2020), blijft de basistrend echter ongewijzigd. Immers het gecumuleerde vlasareaal is tussen 2009 en 2020 met 132% toegenomen. De daling is ook hier puur conjunctureel van aard, na een jaar 2020 met veel economische beperkingen en gezondheidsmaatregelen (COVID19).

Stand groeite 2021

Uiteraard is het nog veel te vroeg om hierover een definitief oordeel te kunnen vellen. Tot begin juni zag alles er heel gunstig uit, de stortregens en onweders van midden-juni hebben echter voor veel legering (vallen) van vlas op het veld gezorgd. Het betreft hier dikwijls heel plaatselijke weersfenomenen waaruit moeilijk brede of algemene conclusies te trekken zijn voor het ganse West-Europese vlasareaal of zelf voor gans België.

Eerste kwartaalrapport

De economische waarnemingspost van de Europese koepelfederatie CELC heeft ondertussen zijn eerste kwartaalrapport voor de Europese vlassector afgewerkt. Ook in Q1 2021 bleven de gemiddelde verkoopsprijzen van de lange vezel bijna 25% lager dan één jaar geleden. Alhoewel we nu de laatste maanden nog steeds een opwaartse trend zien van de verkoopsprijzen, dient rekening gehouden met het feit dat de prijs slechts in september 2020 zijn bodemkoers heeft bereikt (dus wellicht iets later dan andere natuurlijke vezels).

De productie van lange vezels (cumul Be, Ne, Fr) lag in het eerste kwartaal van 2021 ongeveer 7% lager dan in het vergelijkbare kwartaal van 2020. De daling van de productie bevestigt het geringere rendement van de oogst 2020, naarmate een alsmaar groter deel van deze oogst wordt verwerkt op de zwingellijnen.

Verkoopsituatie Lange vezels België

Tot en met mei 2021 (laatste beschikbare volledige maandcijfers) zijn de verkopen ‘lange vezel’ zowel qua volume als qua verkoopsprijzen nog steeds OK te noemen. Op het logistieke vlak is er wel een probleem, namelijk de geringe beschikbaarheid van containers en met (daaruit volgend) de hoge prijzen van deze laatste!

De stocksituatie (eind mei België) bestaat nog voor ongeveer 30% uit ‘lange vezel’ van de groeite 2019. Deze laatste is slechts langzaam (aan goede prijzen) op de markt gebracht. Klassiek is ook dat nu (op het einde van de campagne) aankopen wat worden uitgesteld in afwachting van rendement en kwaliteit van de nieuwe groeite.

Korte vezels België

De situatie lijkt voor de ‘korte vezel’ in België ietwat moeilijker geworden: bescheiden verkoopsvolumes, neerwaartse druk op prijzen, lichte stijging stocks.

Tevens zijn volgende fenomenen te melden: De Europese papier-industrie stelt aankopen wat uit, hopend op lagere prijzen. De auto-industrie heeft het in het algemeen wat moeilijk, dus ook hier sputteren mogelijke bestellingen voor deze waardeketen.

ABV-TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken