België zet Europese regels voor bescherming landbouwers niet tijdig om

Van Europa moet België vlugger de richtlijnen omzetten.
Van Europa moet België vlugger de richtlijnen omzetten. - Foto: Pixabay

De 2 jaar oude richtlijn moet de positie van landbouwers in de voedselbevoorradingsketen versterken tegenover de grote distributeurs. De richtlijn verbiedt 16 oneerlijke handelspraktijken, zoals late betalingen en late annuleringen voor bederfelijke voedselproducten en unilaterale en retroactieve aanpassingen van contracten. Landbouwers, kmo's en hun belangenorganisaties moeten een klacht kunnen indienen indien grote afnemers zich aan dergelijke praktijken bezondigen.

De lidstaten moeten daarvoor procedures voorzien. De richtlijn had tegen 1 mei omgezet moeten worden, maar België, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen en nog 7 andere lidstaten hebben hun huiswerk niet tijdig klaar, deelde de Commissie mee. Ze ontvingen dinsdag een aanmaning, de eerste etappe in een inbreukprocedure die uiteindelijk tot een zaak bij het Europese Hof van Justitie kan leiden. De lidstaten hebben 2 maand tijd om te antwoorden op de aanmaning van de Commissie.

Belga

Meest recent

Meest recent