Startpagina Actueel

Regelgeving in Vlaanderen aanpassen om drones voor precisiebespuiting in te zetten

Innovatieve technieken volgen zich ook in de land- en tuinbouw in sneltreinvaart op, maar vaak hinkt de regelgeving wat achterop, zoalss bijvoorbeeld voor het inzetten van drones voor precisiebespuitingen. “Indien het gebruik daarvan bijdraagt tot een significante vermindering en ook meer gericht spuiten is dat een heel goede evolutie”, stelt Vlaams minister Zuhal Demir. Enkel kruisbestuiving zorgt voor vooruitgang.

Leestijd : 3 min

Enkele weken geleden stelde het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO), samen met enkele partners, een revolutionaire en innovatieve techniek in de precisiebespuiting voor.

“Een drone neemt foto's van het veld, waarna een artificiële intelligentie het onkruid van de gewassen onderscheidt. Die informatie gaat dan naar de sproeimachine, die op haar beurt het onkruid aanpakt”, legde onderzoeker Ruben Van De Vijver van het ILVO uit.

Experimenten steunen

Voor Steven Coenegrachts, Vlaams parlementslid voor Open VLD, is dit maar een van de vele projecten die nog meer ondersteuning verdienen.

“Zeker als we bijvoorbeeld in Europa de ambitie hebben om tegen 2050 de helft minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Zulke experimenten, zoals door het ILVO en de andere projectpartners, zouden nog meer moeten worden gestimuleerd.”

“Ik verwelkom uiteraard elke vooruitgang”, antwoordt minister Demir. “Ik kan er alleen maar positief tegenover staan als er minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Het verminderen van het algemeen verbruik is maar 1 onderdeel van het verhaal. Voor de bescherming van onder meer bestuivers is onder de Green Deal ook het engagement aangegaan om het gebruik van de meest schadelijke chemicaliën en pesticiden met 50% te verminderen.”

Naar regelluwe zones?

Verder denkt Steven Coenegrachts dat Vlaanderen het best nadenkt over extra mogelijkheden om landbouwers te stimuleren en om het hun gemakkelijker te maken om over te gaan naar het experimenteren, bijvoorbeeld door het installeren van regelluwe zones. “Als er binnen het beleidsdomein Omgeving obstakels zouden bestaan om methodes toe te passen met minder bestrijdingsmiddelen, dan ben ik bereid om de regelgeving te vereenvoudigen”, aldus minister Demir.

Op dit moment loopt trouwens de evaluatie van de Europese richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden. “Een van de mogelijke suggesties die nu worden onderzocht, is het toelaten van drones voor precisiebespuitingen. Indien het gebruik van dit soort van technieken kan bijdragen tot een significante vermindering en ook een meer gericht gebruik van pesticiden, dan lijkt mij dit zeker een goede evolutie”, zegt minister Demir.

De kip of het ei

Volgens Steven Coenegrachts moeten we hiervoor in Vlaanderen meer aandacht hebben. “We zijn, vooral vanuit de overheid, wat angstig of een nieuwe techniek al dan niet zal werken: het is de kip of het ei en the proof of the pudding is in the eating. Maar als je het nooit probeert, zul je alleen het theoretisch model kunnen testen. We moeten binnen elk departement alle innovatieve technieken alle kansen geven. Zo kunnen we, vooral voor het milieu, verder vooruitgang boeken.”

Stijn De Roo, Vlaams parlementslid voor CD&V, merkte eerder in de commissie Landbouw op dat het niet gaat om ‘schaalgrootte’ maar om ‘schaalkleinte’.

“Daarom is er nood aan samenwerking en een coöperatief model, maar ook aan ondersteuning en investering vanuit de loonwerkerssector om die technologieën die effectief milieuminderende maatregelen met zich kunnen meebrengen of een mindere milieu-impact hebben, ingang te laten vinden in de sector. Zo kan elke land- en tuinbouwer daar de vruchten van plukken. De markt laten spelen in dezen zou ervoor kunnen zorgen dat er net iets te veel vertraging optreedt.”

Bruno Tobback, Vlaams parlementslid voor Vooruit, begrijpt dan weer niet waarom er zou moeten worden gekozen voor regelluwe zones. “Waarom zouden systemen die in principe bedoeld zijn om de regels gemakkelijker te kunnen naleven, nood hebben aan een regelluwe zone om ingevoerd te worden?”

Alles op alles zetten

Volgens minister Demir zetten verschillende departementen al alles op alles om tegemoet te komen aan de verschillende vragen. Toch blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Zo blijft de dronewetgeving vrij streng, zeker als het gaat om het vliegen met drones boven bepaalde velden. Daar zijn strenge voorwaarden aan gekoppeld.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken