Gezocht: Jonge ‘changemakers’ voor landbouw en voeding

Ben jij de ambassadeur die Europa zoekt?
Ben jij de ambassadeur die Europa zoekt? - Foto: Pixabay

De geselecteerde jongeren krijgen de komende 3 jaar opleidingen en netwerkmomenten op citytrips doorheen Europa aangeboden. Op die manier wil Cocoreado hen de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen bieden om hun rol als ambassadeurs en changemakers ten volle te benutten. De beste ideeën die uit het ambassadeursnetwerk opborrelen, maken tot slot kans om door het project gefinancierd te worden.

Cocoreado is een project gefinancierd door de Europese commissie en gecoördineerd door de KU Leuven. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is Vlaams onderzoekspartner. Verschillende Europese jongerenen landbouworganisaties zoals CEJA, MIJARC en Rural Youth Europe zijn betrokken.

Waarom?

Als leveranciers van essentiële ecosysteemdiensten zoals voedselproductie en landschapsbeheer zijn landbouwers van primordiaal belang voor de moderne, urbane samenleving. Ze staan nochtans onder hoge druk, niet alleen omwille van de Europese Green Deal- en klimaatambities maar ook omwille van hun zwakke onderhandelingspositie in de (wereld)markt en een groeiend wantrouwen vanuit de maatschappij. Het project Cocoreado wil hen helpen hun positie te versterken, door gebruik te maken van 3 gekende succesfactoren: vertrouwen op ambassadeurs, promoten van goede (lokale) praktijken en werken met jongeren.

Hoe?

Daarom wordt op 14 september in heel Europa een oproep verspreid: jongeren met passie voor landbouw of voeding, een uitgebreid lokaal en/of online netwerk en de ambitie om een wezenlijk verschil te maken in de wereld, maken kans om gedurende 3 jaar ambassadeurs van Cocoreado te worden. In ruil voor hun inzet krijgen zij interessante meerdaagse opleidingen aangeboden, telkens in een andere Europese stad, en de opportuniteit om deel uit te maken van een innovatief netwerk van changemakers. De beste ideeën die tijdens brainstormsessies of in co-creatie met lokale actoren naar boven komen, maken kans om door het project financieel ondersteund te worden.

Wat?

Cocoreado wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Bij het project zijn zowel academische partners als lokale partners uit de landbouw- en jongerensector in heel Europa betrokken. Lokale betrokkenheid moet regionale verschillen op vlak van goede praktijken, obstakels en opportuniteiten opvangen.

Meest recent

Meest recent