Info over de perceelsaangifte vanaf 2022 in de mailbox of brievenbus

Het activeren van betalingsrechten ligt bij de gebruiker van de hoofdteelt, ook de voorwaarden rond vergroening komen bij de gebruiker van de hoofdteelt te liggen.
Het activeren van betalingsrechten ligt bij de gebruiker van de hoofdteelt, ook de voorwaarden rond vergroening komen bij de gebruiker van de hoofdteelt te liggen. - Foto: LBL

Om vanaf 2022 betalingsrechten te kunnen activeren op een perceel, moeten de betalingsrechten in gebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag (30 april 2022) én moet de landbouwer in kwestie zelf de hoofdteelt verbouwen op het perceel.

Activeren van betalingsrechten bij de gebruiker van de hoofdteelt

Hierdoor komt niet alleen het activeren van betalingsrechten bij de gebruiker van de hoofdteelt te liggen, ook de voorwaarden rond vergroening komen bij de gebruiker van de hoofdteelt te liggen. Voor gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied, zoals bv. de inzaai van de groenbedekker, telt immers de hoofdteelt.

De landbouwer die de hoofdteelt voor zijn rekening neemt, is verantwoordelijk voor: het zaaien of planten, de teelthandelingen tijdens het teeltseizoen zoals bespuiten tot het oogsten. Enkel dit laatste kan kort voor de oogst overgedragen worden door een verkoop op stam.

Een landbouwer kan via een eenvoudige module op het e-loket betalingsrechten tijdelijk of definitief overdragen aan een andere landbouwer. Deze overdracht moet uiterlijk op 30 april 2022 ingediend zijn.

Waarde van betalingsrechten schommelt in functie van het Europees budget

De waarde van de betalingsrechten schommelt in functie van wijzigende Europese budgetten. Voor 2022 zal er een daling van de eenheidswaarde zijn. Het exacte percentage is nog niet bekend, maar zal ongeveer 2 % bedragen ten opzichte van de eenheidswaarde van 2019. Info over de waarde van de eigen betalingsrechten vindt men terug op het e-loket onder de tegel ‘Betalingsrechten’.

Meer gedetailleerde informatie vindt men in de mail of brief en in de fiche ‘Gewijzigde perceelsaangifte 2022’ op de website www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag onder ‘Perceelsaangifte’.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent