Bijna 1 miljoen voor wolfwerende omheiningen

Meer en meer veehouders zetten wolfwerende omheiningen.
Meer en meer veehouders zetten wolfwerende omheiningen. - Foto: SN

Door de uitbreiding naar meer veesoorten stelde de Vlaamse regering ook de budgettaire impact bij. Op basis van de berekening van het aantal ha en potentiële aanvragers binnen de huidige risicozone werd voor de veesoorten uit het vorige besluit al een kost geraamd.

Paarden, pony’s en ezels

Deze kwam, aan een eenheidskost van 3.500 à 4.000 euro per ha, neer op een jaarlijks bedrag van 420.000 tot 480.000 euro. Daarbij werd gemikt op het realiseren van preventie over circa 200 ha per jaar.

Het bestaande subsidiereglement wordt uitgebreid naar paarden, pony’s en ezels. Voor pony’s en ezels wordt uitgegaan van een ritme van 50 ha per jaar, eveneens met hoogste prioriteit in de kerngebieden via gerichte sensibiliseringscampagnes.

De kost bedraagt zo 175.000 à 200.000 euro.

Voor paarden gaat Vlaanderen ervan uit dat een schutkring de oppervlakte van enkele gemeenten zal beslaan. De te beschermen oppervlakte wordt geraamd op 53 ha per gemeente of afgerond 150 ha voor 3 gemeenten. Aan een ritme van 30 ha per jaar betekent dit een potentiële meerkost van 105.000 tot 120.000 euro, indien een schutkring moet worden afgebakend.

Dit brengt het totaal voor paarden, pony’s en ezels op 175.000 tot 200.000 zonder schutkring en 280.000 tot 320.000 euro ingeval een schutkring moet worden ingesteld.

Wat runderen voor amateur-veehouders betreft, zou het op basis van mondelinge informatie van het Departement Landbouw & Visserij hier gaan om een heel beperkte doelgroep en verwaarloosbare oppervlaktes.

Mogelijk hogere kost

Er wordt ook rekening gehouden met een mogelijke hogere kost voor de realisatie van wolfwerende omheiningen. Dat kan mogelijk spelen ingeval van kleinere amateurhouders of specifieke terreinomstandigheden (bijvoorbeeld afsluiting langs taluds, die daardoor hoger moeten worden gemaakt dan de aangegeven maatuitvoering).

Dat zou in niet meer dan 10% van de gevallen zo zijn. Zo komt de totale meerkost op een aantal van gemiddeld 280 ha die wolfbestendig wordt gemaakt op omgerekend 28.000 euro.

De totale kost zou dus tussen de 728.000 en 828.000 euro liggen, indien een schutkring moet worden ingesteld.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent