Startpagina Akkerbouw

Eerste fysieke bijeenkomst van Nutricycle Vlaanderen smaakt naar meer

Nutriëntrecuperatie is een belangrijke uitdaging. Nutricycle Vlaanderen bekijkt hoe Vlaanderen in de komende jaren de transitie moet inzetten naar meer recuperatie van nutriënten en hoe ook de verliezen naar het milieu kunnen worden gereduceerd.

Leestijd : 3 min

Nutricycle Vlaanderen is het platform dat werd opgericht met Europese steun en met steun van de Vlaamse overheid om de transitie naar meer nutriëntrecuperatie (stikstof, fosfor en andere essentiële mineralen zoals kalium…) aan te zwengelen.

Vier werkgroepen

Dit platform wordt gecoördineerd door de Universiteit Gent (Erik Meers en Evi Michels), bijgestaan in die rol door Inagro en verder geschraagd door 4 werkgroepen: eentje rond mest, met als voorzitter Thomas Vannecke van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM), een rond water, met voorzitter Matthias Mertens van Watercircle.be, een derde werkgroep rond reststomen uit agro- & voeding, met als voorzitter Maarten Uyttebroek van Flanders’ Food en ten slotte een werkgroep rond duurzame afzet op de bodem. Deze groep wordt voorgezeten door de landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Naast de praktische werking is er daarbij ook een stuurgroep die driemaal per jaar samenkomt, waarin, naast bovenstaande organisaties, ook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het departement Landbouw en Visserij zetelen.

Eerste fysieke samenkomst

Op 15 september kwamen de 4 werkgroepen voor het eerst samen. Na 8 online workshops in het voorbije jaar was dit voor het eerst een fysieke bijeenkomst op het technologiepark te Zwijnaarde. Het deelnemersveld bestond uit vertegenwoordigers uit landbouw en landbouworganisaties (ABS, Boerenbond) naast vele vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (milieutechnologie, consultancy, chemie, voeding, energie, erkende analyselabo’s…), kenniscentra en het beleid. Deze unieke en diverse mix sneed het actuele onderwerp aan hoe Vlaanderen in de komende jaren de transitie moet inzetten naar meer recuperatie van nutriënten (met N en P voorop) en daarbij ook de verliezen naar het milieu reduceren.

Tijdens een inleidend gedeelte werden de krijtlijnen voor een actieplan voorgesteld. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag door aan te sluiten bij één van 2 parallelle sessies.

De Werkgroep Mest (voorgezeten door VCM) samen met de Werkgroep Duurzame Afzet & Bodemgebruik (onder interim voorzitterschap van Inagro) bekeek mogelijkheden voor recuperatie van N en P uit mest alsook de duurzame afzet van nieuwe types aan bemestingsproducten op landbouwbodem.

De Werkgroep Water (voorgezeten door de sectorvertegenwoordiging van watertechnologen – Watercircle.be) en de Werkgroep Agro & Voeding (voorgezeten door Flanders’ Food) ging dieper in op de mogelijkheden voor recuperatie uit afvalwater – zowel huishoudelijk (Aquafin), landbouwkundig en industrieel – alsook uit organische reststromen uit de voedingsindustrie. Bij deze tweede sessie werd ook ingegaan op het mogelijk gebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie en fertigatie bij tijden van droogte, en werd eveneens stilgestaan bij de opwerking van N en P naar nieuwe bronnen van eiwitten (bijvoorbeeld via algen of insecten). Dat deze laatste pistes geen science fiction hoeven te zijn, bleek ook uit de landbouwers in de zaal die dit reeds in de praktijk aan het uitwerken zijn.

Actieplan geniet bijval

De bijeenkomst werd ten slotte afgerond met een algemene samenvatting en een bevraging van het publiek. Daaruit bleek alvast, met een gemiddelde score van 8, dat het actieplan zoals dit in huidige vorm aan het ontwikkelen is alvast van dit publiek een ‘grote onderscheiding’ geniet. De waarde van een actieplan ligt echter bij de uitvoering ervan, maar op zijn minst kunnen we aangeven dat dit smaakt naar meer!

Heb je zelf vragen of eigen ideeën rond nutriëntrecuperatie en zoek je hierin ondersteuning – neem alvast een kijkje op www.nutricycle.vlaanderen, volg één van de sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) of stel je vraag rechtstreeks via nutricycle.vlaanderen@ugent.be.

Erik Meers, UGent

Lees ook in Akkerbouw

Sorghum als alternatief voor maïs bij lange droogte

Akkerbouw Sorghum, ook wel bekend als sorgo, wordt momenteel vooral in de Verenigde Staten geteeld, maar wereldwijd groeit het areaal nog elk jaar. Door de droogte en hitte van de voorbije zomer groeit bij ons en in onze buurlanden de interesse in deze droogtetolerante graansoort. Dat bleek op een uiteenzetting over sorghum op de vakbeurs Space in Rennes.
Meer artikelen bekijken