Startpagina Actueel

Investeer in het klimaat via het relanceplan Vlaamse Veerkracht

Land- en tuinbouwers krijgen via het relanceplan Vlaamse Veerkracht de mogelijkheid om in klimaatmaatregelen te investeren. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits moedigt land- en tuinbouwers aan om gezamenlijke projecten in te dienen rond water en droogte, duurzame energie en circulaire economie, ondernemerschap, digitalisering en innovatie.

Leestijd : 2 min

Dit alles past in de Blue Deal van de Vlaamse regering. Via 3 oproepen kunnen land- en tuinbouwers het ingeslagen pad naar een meer duurzame bedrijfsvoering versterken. Het gaat om een investering van 18 miljoen euro.

Stimuleren voor meer initiatieven

Hilde Crevits: “Onze land- en tuinbouwers zijn vaak de eersten die de gevolgen van de klimaatverandering voelen. Wie bedrijven bezoekt, ontdekt al heel veel nieuwe technologieën. We stimuleren de land- en tuinbouwers om nog meer initiatieven te nemen. Belangrijk zijn nieuwe samenwerkingsverbanden met partners binnen en buiten de land- en tuinbouw die zich richten op water en droogte, voeding en duurzame energie. Met innovatief ondernemerschap tonen onze land- en tuinbouwsector dat ze voor de weg van de duurzame bedrijfsvoering kiezen, in het belang van ons allemaal.

Eiwitstrategie

Minister Crevits maakt 4 miljoen euro vrij voor initiatieven in het kader van de de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030. Denk aan de teelt van quinoa of peulvruchten. Ze stimuleert de realisatie van een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening in Vlaanderen en daarbuiten. Het uitbouwen van eiwitketens staat hierbij voorop, van producent tot consument. De voorstellen moeten zowel ecologisch (watergebruik, minder emissies, gezondere bodem, gezondere voeding…) als economisch (duurzaam verdienmodel) zijn. Wie samenwerkt, heeft een voetje voor. Dit moet de productie en de consumptie van lokale eiwitten bevorderen.

Hergebruik restwater

Minister Crevits stimuleert ook voluit het hergebruik van restwater. Ze trekt 10 miljoen euro uit voor maatregelen in de land- en tuinbouwsector die te maken hebben met uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten leiden tot een hoger gebruik van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector én verschillende sectoren verbinden om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik. Zo zullen de gekozen projecten niet alleen de landbouw wapenen tegen droogte, maar ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid garanderen.

Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector

Er gaat 4 miljoen euro naar voorstellen die de samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector versterken. Land- en tuinbouwers kunnen samenwerken met anderen in de keten, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties, technologieleveranciers, adviesdiensten, lokale of provinciale besturen. In deze oproep wordt gewerkt rond marktgerichtheid, het verbeteren van de positie van de land- en tuinbouwers in de voedingsketen. Ook hier zijn we op zoek naar oplossingen voor de water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook projecten rond digitalisering zijn mogelijk.

Tot en met 15 december 2021 kunnen land- en tuinbouwers innovatieve projecten indienen. U vindt alle informatie op de website van het Departement Landbouw en Visserij of op de webpagina https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen-groeperingen-vzws-organisaties/projecten-relance-2021

Departement Landbouw en Visserij - SN

Lees ook in Actueel

Landbouw- en milieuorganisaties voeren actie tegen Europese ggo-wetgeving in Brussel

Actueel Op het Luxemburgplein in Brussel hebben een veertigtal mensen van verschillende landbouw- en milieuorganisaties actie gevoerd tegen een Europees voorstel tot nieuwe ggo-richtlijn. Ze vrezen dat een deregulering van ggo's (genetisch gemodificeerde organismes) zal resulteren in het aan banden leggen van de keuzevrijheid voor boeren en consumenten om ggo-vrije voeding te produceren en consumeren.
Meer artikelen bekijken