Investeer in het klimaat via het relanceplan Vlaamse Veerkracht

Minister Crevits maakte eerder al 4 miljoen euro vrij voor initiatieven in het kader van de de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030.
Minister Crevits maakte eerder al 4 miljoen euro vrij voor initiatieven in het kader van de de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030. - Foto: SN

Dit alles past in de Blue Deal van de Vlaamse regering. Via 3 oproepen kunnen land- en tuinbouwers het ingeslagen pad naar een meer duurzame bedrijfsvoering versterken. Het gaat om een investering van 18 miljoen euro.

Stimuleren voor meer initiatieven

Hilde Crevits: “Onze land- en tuinbouwers zijn vaak de eersten die de gevolgen van de klimaatverandering voelen. Wie bedrijven bezoekt, ontdekt al heel veel nieuwe technologieën. We stimuleren de land- en tuinbouwers om nog meer initiatieven te nemen. Belangrijk zijn nieuwe samenwerkingsverbanden met partners binnen en buiten de land- en tuinbouw die zich richten op water en droogte, voeding en duurzame energie. Met innovatief ondernemerschap tonen onze land- en tuinbouwsector dat ze voor de weg van de duurzame bedrijfsvoering kiezen, in het belang van ons allemaal.

Eiwitstrategie

Minister Crevits maakt 4 miljoen euro vrij voor initiatieven in het kader van de de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030. Denk aan de teelt van quinoa of peulvruchten. Ze stimuleert de realisatie van een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening in Vlaanderen en daarbuiten. Het uitbouwen van eiwitketens staat hierbij voorop, van producent tot consument. De voorstellen moeten zowel ecologisch (watergebruik, minder emissies, gezondere bodem, gezondere voeding…) als economisch (duurzaam verdienmodel) zijn. Wie samenwerkt, heeft een voetje voor. Dit moet de productie en de consumptie van lokale eiwitten bevorderen.

Hergebruik restwater

Minister Crevits stimuleert ook voluit het hergebruik van restwater. Ze trekt 10 miljoen euro uit voor maatregelen in de land- en tuinbouwsector die te maken hebben met uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten leiden tot een hoger gebruik van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector én verschillende sectoren verbinden om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik. Zo zullen de gekozen projecten niet alleen de landbouw wapenen tegen droogte, maar ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid garanderen.

Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector

Er gaat 4 miljoen euro naar voorstellen die de samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector versterken. Land- en tuinbouwers kunnen samenwerken met anderen in de keten, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties, technologieleveranciers, adviesdiensten, lokale of provinciale besturen. In deze oproep wordt gewerkt rond marktgerichtheid, het verbeteren van de positie van de land- en tuinbouwers in de voedingsketen. Ook hier zijn we op zoek naar oplossingen voor de water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook projecten rond digitalisering zijn mogelijk.

Tot en met 15 december 2021 kunnen land- en tuinbouwers innovatieve projecten indienen. U vindt alle informatie op de website van het Departement Landbouw en Visserij of op de webpagina https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen-groeperingen-vzws-organisaties/projecten-relance-2021

Departement Landbouw en Visserij - SN

Meest recent

Meest recent