740.000 euro niet uitbetaald voor niet-naleving randvoorwaarden

Landbouwers die randvoorwaarden niet naleven, kunnen worden gesanctioneerd.
Landbouwers die randvoorwaarden niet naleven, kunnen worden gesanctioneerd. - Foto: LBL

Die inhoudingen zijn een gevolg van een Europese richtlijn die stelt dat als een landbouwer de randvoorwaarden niet naleeft, dat hij kan worden gesanctioneerd door het inhouden van subsidies.

Dat geldt onder meer voor inbreuken tegen de richtlijnen met betrekking tot dierenwelzijn. Vlaanderen heeft enkel een overzicht van niet-nalevingen tegen alle randvoorwaarden. Als een inbreuk wordt vastgesteld, past het departement Landbouw&Visserij kortingen toe op de uitbetalingen van alle rechtstreekse steun uit de eerste pijler en en op sommige betalingen van de tweede pijler van het GLB.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent