Na eerder onderzoek mestfraude liggen nog 2 installaties volledig stil, 3 andere kregen maatregelen

Het onderzoek spitst zich toe op mogelijke grootschalige fraude bij de illegale handel in digestaat en op onregelmatigheden in het mesttransport.
Het onderzoek spitst zich toe op mogelijke grootschalige fraude bij de illegale handel in digestaat en op onregelmatigheden in het mesttransport. - Foto: LV

De speurders vielen vorige week binnen bij de biogasbedrijven Biopower in Tongeren en NPG in Bocholt. Ook de bedrijven Agrogas in Geel en Upgrade in Beveren kregen het bezoek van de federale gerechtelijke politie. Op in totaal 10 plaatsen waren er huiszoekingen. Er werd 11 personen in dit grootschalig vermeend mestfraudeonderzoek verhoord.

Onregelmatigheden

De aanleiding van de actie is een gevolg van onregelmatigheden die werden vastgesteld op het terrein. Ook medewerkers van de Mestbank werden opgevorderd om speurders technische bijstand te verlenen tijdens het onderzoek op de verschillende sites. Ook collega’s van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving waren aanwezig.

Of er aanhoudingen werden verricht, is niet bekend. Het onderzoek gaat intussen voort. Het spitst zich toe op het mogelijk illegaal afvoeren van digestaat en op onregelmatigheden bij mesttransporten. Voor de activiteiten krijgen de biogascentrales ook subsidies.

Digestaat kan binnen de wettelijke normen op landbouwgrond worden afgevoerd als bemesting van percelen, maar de toegelaten hoeveelheden zijn beperkt. De federale gerechtelijke politie vermoedt dat er tussen verschillende bedrijven en actoren wordt samengewerkt om buiten de wettelijke regelgeving te kleuren.

Maatregelen

Deze nieuwe actie staat volledig los van een gerechtelijke actie die in het voorjaar op vraag van het parket van Antwerpen werd gevoerd. Bij die actie waren er huiszoekingen bij verschillende bedrijven, waaronder mestverwerkingsbedrijven, landbouwbedrijven, vervoerders en labo’s.

“Deze nieuwe actie maakt wel duidelijk dat er meer aandacht is voor fraudegevoelige activiteiten in de mestverwerkingssector”, stelt de Vlaams Landmaatschappij (VLM) in een reactie. Na het onderzoek in het voorjaar werden verschillende acties ondernomen om de vastgestelde illegale activiteiten te stoppen.

‘Aanslag op leefmilieu’

Zo liggen vandaag nog 2 van de betrokken verwerkingsinstallaties volledig stil. Drie andere verwerkingsinstallaties kregen maatregelen opgelegd en worden intensief opgevolgd door de diensten van de VLM. “De betrokken landbouwbedrijven, voerders en labo’s zijn nog actief, maar kregen maatregelen opgelegd en worden ook nog altijd van nabij opgevolgd door de Mestbank”, aldus de VLM.

“Mestfraude is een aanslag op ons milieu”, reageert Vlaams minister Zuhal Demir op de nieuwe actie.

“Onze milieuwetgeving is er om Vlaanderen en alle Vlamingen die er leven te beschermen. Elke overtreding hiervan is puur crimineel gedrag, brengt ons milieu en de gezondheid van alle Vlamingen in het gedrang en moet, zonder pardon, bestraft worden.”

De bescherming van het leefmilieu en de gezondheid van alle Vlamingen is een kerntaak. “Ik ben heel tevreden dat het parket hier samen met ons hard op inzet en ben blij dat mijn diensten een bijdrage kunnen leveren in een onderzoek dat moet leiden tot het paal en perk stellen van criminelen die uit winstbejag het leefmilieu vergiftigen.”

Eerder dit jaar werden bij een gelijkaardige gecoördineerde actie al verschillende overtreders aangepakt. “Dergelijke onderzoeken stoppen na vandaag niet. Onze handhaving stopt ook niet. Integendeel, we gaan nog meer en nog intenser controleren op mestfraude. Het is belangrijk dat iedereen in de sector beseft welke verantwoordelijkheid men draagt voor ons leefmilieu en de gezondheid van de Vlaming”, besluit minister Demir.

In kwaad daglicht

Ook Boerenbond vindt elke vorm van mestfraude ontoelaatbaar. “Dergelijke praktijken besmeuren het imago van de hele sector, doen de inspanningen voor een betere waterkwaliteit teniet en zijn een kaakslag voor de overgrote meerderheid van de sector en voor landbouwers die wél correct handelen.”

“De regels gelden voor iedereen. Het gedrag van frauderende enkelingen ondergraaft niet enkel het hele mestbeleid, maar dreigt er ook voor te zorgen dat aan de hele sector, ook aan landbouwers die de regels correct naleven, nog maar eens bijkomende verplichtingen opgelegd worden. En ook dat is ontoelaatbaar”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent