Demir: De individuele landbouwer is terecht boos, Boerenbond niet

Gisteren kwamen landbouwers massaal op straat om het uitblijven van het nieuwe stikstofbeleid aan te klagen.
Gisteren kwamen landbouwers massaal op straat om het uitblijven van het nieuwe stikstofbeleid aan te klagen. - Foto: SN

Demir stelt dat elke individuele landbouwer die gisteren in zijn of haar tractor stapte terechte redenen heeft om boos te zijn, maar dat (zijn) belangenorganisatie Boerenbond die veel minder heeft. “Daarom dat ik vooral luister naar de persoonlijke verhalen van onze landbouwers. Elk van hen heeft veel liefde voor de stiel. Want de boeren hebben minstens op één vlak écht gelijk: het moet gedaan zijn. Er moet duidelijkheid komen.”

Probleem van 20 jaar oud

De N-VA minister dook de geschiedenisboeken in op zoek naar het verloop van de stikstofaanpak doorheen de jaren. Ons land werd in 1999 al op de vingers getikt omdat het onvoldoende actie ondernam tegen stikstof. “Hoe meer ik de geschiedenisboeken indook, hoe frustrerender de situatie van vandaag werd. Het alarm ging verschillende keren in de geschiedenis af. En toch is de overheid er niet in geslaagd om een rechtszeker kader rond stikstof uit te werken”, aldus Demir.

Ze wijst er ook op dat de intensieve veeteelt en mestverwerking verantwoordelijk is voor 78% van de binnenlandse stikstofneerslag, en daar dreigt de kleinschalige lokale boer het slachtoffer te worden.

“We produceren 1,5 keer meer runderen en pluimvee dan we zelf eten. Voor varkens is dat zelf 2,5 keer. En nee, intensieve veeteelt is geen industrie als een andere met een stevige export. Als we nu niet ingrijpen, plegen we een aanslag op onze natuur, onze gezondheid, onze economie én onze landbouw. Rechtbanken kunnen straks duizenden projecten lamleggen als we geen grondige stikstofaanpak kunnen voorleggen. Terecht overigens. Dat is gebeurd in Nederland en het zal hier gebeuren als we niet snel en daadkrachtig ingrijpen.

Volgens de minister waren de enige 2 rode draden gedurende al die jaren de tactiek van pappen en nathouden door politiekers én de rol van de Boerenbond. De kans is volgens de minister groot dat er een oorzakelijk verband is tussen beiden.

Rol van Boerenbond

De minister haalt zwaar uit naar Boerenbond: “Gedurende de voorbije 20 jaar zijn vooral de eigen belangen van Boerenbond verdedigd, en slechts in mindere mate de belangen van de boeren zélf, vind ik. Nochtans zijn het zij -en hun kinderen- die de tol vandaag betalen. Had het stikstofprobleem jaren geleden doortastend aangepakt -mogen- geworden, dan was de ‘collateral damage’ verwaarloosbaar. Individuele boeren treft ook geen schuld. Zij hebben gedaan wat hen verteld werd te doen.

Hoewel de statuten van Boerenbond de ijver voor ‘een optimale sociaaleconomische situatie voor al haar leden’ uitdrukt, lijkt dat verre van gerealiseerd. Meer nog: probeerde ze het wel? Hoe zou dat kunnen? Een miljardenbedrijf wiens verdienmodel gebaseerd is op industriële, grootschalige en intensieve landbouw, kan toch onmogelijk blijven stellen ze alle boeren verdedigt en vertegenwoordigt. De strategische participaties en beleggingen van de organisatie leverden haar vorig jaar 281 miljoen winst op. En dat terwijl vele individuele landbouwers veelal een financiële molensteen extra rond hun nek kregen. Wat een contrast”, aldus de minister.

De boer moet een optimist zijn of hij zou geen boer meer zijn. Daarom dat ik vooral luister naar de persoonlijke verhalen van onze landbouwers, zoals ik dat de afgelopen jaren ook velen malen deed. Elk van hen heeft veel liefde voor de stiel. Want de boeren hebben minstens op één vlak écht gelijk: het moet gedaan zijn. Er moet duidelijkheid komen.

Geschiedenis mag zich niet herhalen

Minister Demir beseft dat er duidelijkheid moet komen voor de landbouwers: "Als we willen voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt bij de landbouwers van morgen, moeten we doortastend handelen. En daar wordt hard aan gewerkt in de regering. Dat zal niet zonder inspanningen zijn. Wie dat zegt, geeft valse hoop. Maar het zal wat mij betreft hand in hand gaan met een stevig sociaal beleid dat de individuele boer en zijn levenswerk voor ogen houdt bij elke knoop die doorgehakt wordt", besluit ze.

Reactie Boerenbond

Enkele uren na het bericht van Demir reageerde de ondervoorzitter van Boerenbond, Georges Van Keerberghen, ook via een Facebookbericht. Hij vindt het jammer dat Boerenbond de kans niet krijgt om de organisatie persoonlijk aan Demir voor te stellen en betreurt het via sociale media te moeten doen.

In zijn bericht maakt Van Keerberghen duidelijk dat de standpunten van de organisatie bepaald worden door actieve land- en tuinbouwers: “Onze standpunten worden gemaakt door een democratische en getrapte beslissingsstructuur van en door boeren. Het zijn onze leden bestuurders die vanuit onze lokale bedrijfsgildes en kringen, via provinciale structuren onze standpunten bepalen in onze nationale sectorvakgroepen en een hoofdbestuur.”

Verder nodigt Van Keerberghen de minister uit om samen eens een bezoekje te brengen aan een bedrijf van één van haar leden en met de landbouwer te praten over de uitdagingen van de sector. Boerenbond zou daarbij graag de werking van de organisatie en de manier waarop zij investeren in een toekomstgerichte, duurzame land- en tuinbouwsector persoonlijk lichten. Het is aan Demir om de uitnodiging, die al langer op tafel ligt, te accepteren.

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent