Startpagina Partner content

Vroeg rijp of vroegrijp?

Partner KWS: De werkelijke vroegrijpheid en het oogstmoment van maïs wordt bepaald door de kolf!

Leestijd : 2 min

De juiste maïsrassenkeuze wordt (terecht) bepaald op basis van proefresultaten en meerjarige praktijkervaringen. Deze ervaringen bevestigen keer op keer dat de werkelijke vroegrijpheid van een maïsras gebaseerd moet zijn op de kolf en niet op de totale plant. Het rijpheidsstadium waarin moderne maïsrassen in de nazomer verkeren, bepaalt namelijk ook het moment waarop de loonwerker wordt ingeschakeld en de maïs wel of niet voldoende rijp gehakseld kan worden.

In de korrel vroegrijpe maïs geeft een hogere voederwaarde

Naast een goede (korrel)opbrengst en uitstekende landbouwkundige eigenschappen is het belangrijk om bij de maïsrassenkeuze voor de teelt van silomaïs en korrelmaïs zich te baseren op de werkelijke vroegrijpheid op basis van de kolf. Om de maximale opbrengst en optimale voederwaarde te realiseren is een vroegrijpe kolf noodzakelijk. Zeker in een groeiseizoen als 2021 is maar weer eens gebleken hoe belangrijk dit is en het verschil maakt tussen wel en niet voldoende rijpheid bij oogst. De rijpheid van de korrels in de kolf bepalen bij moderne rassen het oogstmoment en in mindere mate de restplant. Moderne maïsrassen zijn rassen die na veredeling en selectie door KWS beoordeeld zijn op vroegrijpheid van de korrel. Dit wordt vervolgens door onafhankelijke instanties getoetst en in de praktijk ervaren. Wanneer een maïsras volgens het drogestofpercentage van de totale plant op papier vroeg blijkt te zijn, dan hoeft dit niet te betekenen dat deze in de korrel ook vroeg is. Een tegenvallende voederwaarde bij een, naar later bleek, te vroege oogst van dergelijke maïsrassen is vaak het gevolg.

Vraag daarom bij de maïsrassenkeuze voor het komende seizoen aan uw maïsrassenadviseur altijd naar de werkelijke vroegrijpheid van het maïsras, gebaseerd op de korrel. Alleen een maïsras waarvan in proeven is bewezen dat deze vroeg is in de korrel, is in de praktijk ook vroeg!

Wilt u meer informatie over werkelijk vroegrijpe maïs? Kijk dan op www.kwsbenelux.com of informeer er naar bij uw regionale KWS-adviseur.

Door onze partner KWS

Meest gelezen