Startpagina Paarden

Op bezoek bij Marcel Wouters, voorzitter van De West-Vlaamse Paardenkwekersbond

In deze tijd is er overal en op alles kritiek. Bijna in iedere instantie van nationaal tot confederaal en verder tot in de provincies is het kundig schipperen, met soms veel tegenwind om de boot drijvende te houden. In de verschillende verenigingen van het Belgisch trekpaard is het niet anders. Daarom is het misschien goed om eerst de provinciale voorzitters aan het woord te laten met hun betrachtingen en zienswijze voor een goed bestuur binnen hun provincie.

Leestijd : 3 min

Als eerste beginnen we in Leke-Diksmuide, met de heer Marcel Wouters, voorzitter van de provinciale vereniging ‘De West-Vlaamse Paardenkwekersbond’.

Samen met zijn echtgenote Magda baat Marcel een landbouwbedrijf uit.

De start van de trekpaarden

De interesse van Marcel Wouters voor trekpaarden begon in 1979, toen hij en zijn vrouw Magda een jaarlingveulen Fabiola van ’t Groot Noordhof als huwelijksgeschenk kregen. Met deze merrie dong hij mee op de gewestelijke prijskampen te Gistel, Diksmuide en later op de provinciale prijskamp in Oostende.

Nu heeft hij na voor- en tegenspoed nog 2 paarden: de zelfgefokte Saskia van ‘t Lappersfort en de aangekochte Nadia van de Zoetemond, waarmee hij deelnam op de laatste officiële prijskamp van Diksmuide.

Meerdere jaren van inzet binnen de vereniging

Zijn administratieve rol binnen de besturen dateert van 1980. Marcel is sinds 1980, ten tijde van Hilaire Van Den Hende, Willy Persyn en ere-gedeputeerde Gerard Naeyaert, altijd lid geweest van de West-Vlaamse vereniging.

In 1996 werd hij bestuurslid en enkele jaren later ondervoorzitter. Als lid van het provinciale bestuur kreeg hij ook medezeggenschap in Brussel binnen het Vlaamse en het nationale bestuur als lid van de algemene vergadering van de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trek (VFBT ) en van de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard (KMBT). In 2017 wilde de zeer verdienstelijke Gerard Naeyaert, die ondertussen voorzitter van de VFBT was geworden, de fakkel binnen West-Vlaanderen doorgeven. Daarna werd Marcel Wouters tot voorzitter verkozen. Zijn visie: als voorzitter moet je neutraal zijn en oor hebben voor klein en groot, kunnen luisteren naar positieve en negatieve verhalen.

Het Belgisch trekpaard behoeden van uitsterven

Als voorzitter wil Marcel zijn bijdrage leveren om het Belgisch trekpaard, een ras met een moeilijke vruchtbaarheid, zorgbehoevende benen en een sterke inteeltgraad, te behoeden van uitsterven en om het weer in een positief daglicht te plaatsen. Daarom vindt hij het juist goed om positieve onderwerpen en succesverhalen uit de sector op te zoeken en naar voor te brengen, aangevuld met ondervindingen van oudere, meer ervaren fokkers.

Positief vindt Marcel de gevoelige verbetering van langleefbaarheid met veel zuiverder benen dan vóór de eeuwwisseling. Dit kwam er dankzij onder andere de goede beslissing om de kampioenschappen niet meer vóór een bepaalde leeftijd toe te laten. Hij vindt ook het verplichte medische onderzoek van de hengsten in de faculteit van diergeneeskunde belangrijk, alvorens goedgekeurd te worden voor de openbare dekdienst. Dit alles geeft meer vertrouwen bij de buitenlandse handel, die de laatste jaren flink wakker geschud is!

Een blik op de toekomst

Marcel blikt zeer fier terug op de zeer geslaagde viering van het 100-jarige bestaan van de vereniging. Naar de toekomst toe is er de jeugd - ook binnen de eigen provincie. Het is hoopvol om te zien dat de West-Vlaamse jongeren moedig meedoen aan allerhande activiteiten en dat ze vorderingen maken na het volgen van de onder andere (vlecht-)cursussen van de groep Trekpaard Jeugd VFBT, die nieuwkomers ook wegwijs maken in de trekpaardenwereld.

Het belang van recreatie

Als voorzitter wil Marcel vooral de recreatie promoten binnen zijn provincie via het ploegen, de menwedstrijden en behendigheidswedstrijden op kordeel en via allerhande activiteiten die het bredere publiek aanspreken.

Een bijzondere dank

Tot slot wil hij iedereen danken die binnen West-Vlaanderen een positieve bijdrage leverde aan de instandhouding van het Belgisch trekpaard. Uitdrukkelijk een woord van dank aan ere-gedeputeerde Gerard Naeyaert. Hij wil ook het provinciebestuur, de Stad Torhout en de vele sponsors bedanken voor hun financiële en materiële steun.

We wensen Marcel en Magda nog veel succes voor de toekomst.

Ides Versyck

Lees ook in Paarden

Meer artikelen bekijken